רגע לפני שחבר הכנסת פלסנר והשר יעלון מציגים את ההסכמות ביניהם לקראת חקיקה שתחליף את חוק טל, קמה יוזמה מקורית ומפתיעה לפתרון בעיית השוויון בנטל ותוצג מחר על ידי החרדים עצמם. קבוצת צעירים חרדים המורכבת מעשרה בוגרי ישיבות וכוללים תקים היום (ד') מאהל בת"א ותציג תוכנית אלטרנטיבית להצעה המתגבשת שאמורה להחליף את חוק טל.

הצעירים יציגו לצד תוכניתם מסמך של 15 עקרונות של הסכמה שעליו הם מתכוונים להחתים חילונים, דתיים וחרדים. בין העקרונות המוצעים: כל אזרח חייב לשאת בעול הקיום של העם בישראל, שירות צבאי חיוני לקיומה של המדינה ושירות אזרחי חיוני לקיום החברה, כל מי שאינו לומד תורה חייב בשירות, השירות חייב לתגמל ואי שירות יגבה מחיר, החובה לשרת מוטלת על כל אזרח – יהודים וערבים כאחד, ועוד.

היוזם של התוכנית הוא יעקב לבי, בוגר ישיבה ששירת בצבא במסלול שלב ב' וכיום נמצא בשירות מילואים, בעל תואר במשפטים ועוסק ביזמות וגיוסי הון.

בראשית מסמך ההצעה שלהם הם קובעים כי "מבחינת הציבור החרדי, לומדי התורה הינם המגינים הרוחניים של העם בישראל וגיוסם הינו קו אדום בלתי עביר ועקרון בלתי ניתן לפשרות (התבטאותו של החזון אי"ש : "יהרג ואל יעבור"). מנגד, סוגיית אחוזי הגיוס הנמוכים של הציבור החרדי לשירות צבאי מעוררת כעס רב ותחושות קשות בציבור הכללי".

לדבריהם "לצערנו, גורמים פוליטיים שונים משתמשים בסוגיה סבוכה וכאובה זו לצרכים אלקטוראליים בצורה צינית ופופוליסטית ומציגים פתרונות איסטנט בלתי מקצועיות ובלתי ישימות לחלוטין. עלינו לזכור, כי פולמוס המתמשך 46 שנים בלתי ניתן לפתרון של "כאן ומיד". עלינו להיות חכמים ולא רק צודקים, לפעול באורך רוח ולא בשיטת 'יקוב הדין את ההר'. אנו מתריעים בשער: כל פתרון לבעיה זו בצורה של כפיה ובאופן בלתי מוסכם עלולים לגרור למלחמת אחים אשר תסכן את הקיום המשותף של העם בישראל".

היוזמים מבהירים כי המסמך אותו הם מציגים אינו מגיש פתרונות לבעיה סבוכה זו. "הצעת אמנה זו מציגה חמישה עשר עקרונות יסוד העשויות להיות מוסכמות על כל הצדדים. הסכמה על עקרונות אלו הינה דרך המלך למציאת פתרונות לבעיה עצומה זו. תוך דילוג על העמדות הממוקשות מחד והתמקדות בשמירה על האינטרסים של הצדדים מאידך. עלינו לזכור כי ללא הסכמה על עקרונות יסוד כלשהם, הסוגיה הטעונה כל כך לא תוכל להתקדם לכיוון פתרון. להיפך, היא תעמיק את ההתבצרות וההתחפרות של הצדדים ותהרוס כל סיכוי להסדר".

חמישה עשר עקרונות היוזמה החרדית:

1. על כל אזרח מוטלת החובה לשרת ולשאת בעול הקיום של העם בישראל. הערה: הגדרות של חובת השירות למדינה ובמסגרת הצבא לא מקובלת על רוב החרדים והגדרה של שירות ע"י לימוד התורה אינו מקובל על רוב הציבור החילוני.

2. שירות צבאי הינו חיוני להגנה על אזרחי ישראל, שירות אזרחי חיוני לקיום החברה בישראל, לימוד התורה חיוני לחוסנו וערכיותו של עם ישראל.

3. מי שאינו לומד תורה חייב בשירות. המחלוקת בין הצדדים היא: האם הסדר דיחוי השירות הינו רק לקבוצת לומדים נבחרת או באופן גורף לכל המעוניין ללמוד תורה בישיבה.

4.  כל שירות צבאי או אזרחי אסור שיבוא על חשבון ערכיו ורמת דתיותו של המתגייס

ו/או יביא לשינוי מהותי בתפיסת עולמו.

5. חובת שירות זו אפשר שתיעשה במסגרת צבאית, רשות ממשלתית או גוף אזרחי.

6. הצבא נועד להגן על המדינה. אין הסכמה כללית על חיוניותו כגורם מחנך.

7. השירות ראוי שיהיה מתוגמל ומתומרץ כלכלית.

8. שירות זה חובה שיעשה בגיל הכשירות הפיזית. אך בשונה מצורכיהם של המערכות השונות לגיל מסוים דווקא, אין הכרח לגיל כזה או אחר בטווח הכשירות לשירות ברמת היחיד. הערה מעשית כדוגמא: מובטל שלא עשה שירות צבאי יחויב בשירות בתקופת קבלת דמי האבטלה תוך הקלות לצורך חיפוש עבודה. מצב זה יתקיים עד לסיום זמן הגיוס או עד ליציאתו לפנסיה לפי המוקדם ביניהם.

9. מוסכם כי: שירות צבאי או אזרחי רצוי שייעשה במשותף עם סוגיית ומדיניות ההשתלבות בשוק העבודה.

10. חובת השירות תקפה לכל אזרחי ישראל יהודים כערבים. לעניין זה אין משמעות מעשית לסוגיית ההכרה במדינת ישראל ובמוסדותיה. חובה מוסרית זו חלה בין אם האזרח בעל השקפת עולם: ציונית, פוסט-ציונית, לא-ציונית או אנטי-ציונית.

11. סוגיית חובת הנשיאה בעול השירות לנשים לא ידון בהקשר זה. בנוסף, אין לכרוך את פתרון סוגיית שירות הציבור החרדי יחד עם סוגיית שירות הציבור הערבי.

12. "חובת השירות" כברירת המחדל היא "חובת הגיוס לצה"ל". יחד עם זאת אין הכרח לזהות בין המונחים: לצה"ל אין מונופול על "חובת השירות" ויקוימו הסדרי שירות נוספים, כאמור.

13. שימוש בסוגיית גיוס/שירות צעירי הציבור החרדי לצרכים פוליטיים מרחיקה את הסיכוי לפתרון, מקשיחה את עמדות הצדדים ומעמיקה את השסע ואת נכונות האזרחים להגיע להסכמות ולפשרות כואבות.

14. חקיקה וגיוס בכח מלבד שאינו מעשי או משיג את מטרותיו, הרי שהוא מהווה חיזוק לגורמים הקיצוניים וניצחון לתפיסות עולם ולקבוצות לעומתיות ואנטי ממסדיות.

15. שינוי מודל הדיחוי הקיים לבני הישיבות הינו שינוי הסטטוס-קוו הלכה למעשה ו/או באופן עקרוני בין החרדים למדינה/ ביחסי דת ומדינה. על כן חובה שכל סטייה תיעשה בהסכמה. יש לזכור כי שינוי/הפרת הסטטוס קוו ללא הסכמה של רוב העם, תביא לבחינה מחודשת של הצדדים על מלוא מרכיביו של ההסדר ההיסטורי. תוצאת דבר זה משנה לחלוטין את מרקם החיים בישראל ופותחת ב"מירוץ חימוש" דו-כיווני: דרישות חדשות ומאבקים חרדיים נוספים לעדכון הצביון היהודי של המדינה לפי ראות עיניהם, וכן להיפך. אי זהירות תפתח "תיבת פנדורה" ותכשיר את הקרקע ל'מלחמת תרבות' הרסנית.

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו