רבני 'בית ההוראה לענייני ציבור' פרסמו הערב (רביעי) מכתב בו התייחסו לסוגיית גיוס בני הישיבות לצה"ל.

בפתח מכתבם הדגישו הרבנים, "אנו רבני 'בית ההוראה לענייני ציבור' רואים בהתגייסות לצבא במציאות בה אנו חיים כיום גיוס למלחמת מצוה וקוראים לצעירים להתגייס ליחידות הקרביות ביותר".

"אולם בשל ההכרח לבצר את רוח עמנו ושמירת חוסנה וצביונה של מדינתנו כמדינתו של העם היהודי מחד, ולאור בירור הצרכים הביטחוניים שבהם אנו מצויים מאידך, יש להוסיף ולהתמיד בדרך שקבע בזמנו ראש הממשלה הראשון דוד בן גוריון, בהסכמת כל ראשי הממשלה שכיהנו אחריו, שמי שתורתו אומנותו, כל עוד הוא שקוע בלימוד התורה, יש לאפשר לו להמשיך בלימודו ולא לחייבו להתגייס לצבא".

הרבנים הדגישו כי דווקא בעת הזאת יש להגביר את לימוד התורה, "מדינת ישראל נתונה בסכנות רוחניות קשות ביותר ולכן חשוב שבעתיים להגביר את לימוד התורה ולתמוך בלומדיה, וכפי שקבעו בעבר רבותינו, גדולי התורה של הדור הקודם הרב אברהם שפירא זצ"ל והרב מרדכי אליהו זצ"ל, שיש לחזק את הישיבות ולומדי התורה ואין לגייס את מי שתורתו אומנותו".

"אנו פונים אל ממשלת ישראל בקריאה שלא ליצור קרע בעם ולא להעביר חוק המחייב צעירים להפסיק את לימוד התורה הקדושה. ונקוה שזכות לימוד התורה הקדושה תעמוד לזכות העומדים על משמר ארצנו וערי אלוקינו".

על המכתב חתמו חברי בית ההוראה: ראש ישיבת ההסדר 'ניר' בקריית ארבע ורב העיר - הרב דוב ליאור, ראש ישיבת ההסדר באלון מורה ורב היישוב - הרב אליקים לבנון, רב היישוב נריה - הרב מיכאל הרשקוביץ, ראש מוסדות 'אורות התורה' בבת ים - הרב דוד חי הכהן, וראש מוסדות 'בית מוריה' בבאר שבע - הרב שמעון כהן.