שלושת המח\"טים: הטרור הוא על בסיס התארגנויות מקומיות

באשר לירי על כביש חוצה ישראל, אמר מח\"ט אפרים אל\"מ איתן אברהם ששוטרים פלשתיניים ראו את המחבלים, ואפשרו להם להימלט לקלקיליה. בתגובה כיתר צה\"ל את העיר בפעם השנייה בתוך עשרה ימים.

, ו' באדר תשס"א

באשר לירי על כביש חוצה ישראל, אמר מח\"ט אפרים אל\"מ איתן אברהם ששוטרים פלשתיניים ראו את המחבלים, ואפשרו להם להימלט לקלקיליה. בתגובה כיתר צה\"ל את העיר בפעם השנייה בתוך עשרה ימים.

שלושת המח\"טים, מח\"ט בנימין, מח\"ט אפרים ומח\"ט חברון, אמרו שלאחרונה ניכרת תופעה של התארגנויות מקומיות, כגון זו שבאזור קלקיליה וכפרי הסביבה, התארגנויות של אנשים המשתתפים בייזום הפיגועים ובביצועם. הדבר, לדברי המחט\"ים, מצריך פתרונות אחרים מאלה שניתנו עד כה.