שר החינוך:
"תומך בשינוי מעמד המרכז באריאל לאוניברסיטה"

גדעון סער, שיגר הערב מכתב ליו"ר מל"ג יהודה ושומרון, בו הבהיר כי הוא תומך בשינוי מעמד המרכז האוניברסיטאי באריאל, לאוניברסיטה.

חזקי ברוך - ערוץ 7 , כ"ה בתמוז תשע"ב

גדעון סער
גדעון סער
ששון תירם

שר החינוך גדעון סער, שיגר הערב (ראשון) מכתב ליו"ר מל"ג יהודה ושומרון, פרופ' עמוס אלטשולר, בו הבהיר כי הוא תומך בשינוי מעמדו של המרכז האוניברסיטאי באריאל, לאוניברסיטה.

את מכתבו פתח סער, "החלטת הממשלה מס' 3579 מיום 2.5.2005 קבעה, כי היא 'רואה חשיבות לאומית בהסבת המכללה האקדמית יהודה ושומרון באריאל לאוניברסיטה, כמנוף לחיזוק מערכת ההשכלה הגבוהה באזור'. למען הסר ספק, החלטה זאת עדיין בתוקף, באשר מעולם לא בוטלה, מכוח עקרון 'רציפות הממשל'".

סער ציין כי גם חוות הדעת המשפטית אישרה את הפיכת המוסד לאוניברסיטה, "בעקבות החלטת הממשלה, התבקשה חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה באשר לזהות הגוף אשר רשאי להכריע בסוגיית הסבת המכללה האקדמית יהודה ושומרון לאוניברסיטה. בהתאם לכך, קבע המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (חקיקה), עו"ד יהושע שופמן, כי "הסמכות להחליט בנושא היא של המועצה להשכלה גבוהה יהודה ושומרון שתדון בעניין לאחר קבלת חוות דעתה של הועדה לתכנון ותקצוב...".

שר החינוך ציין כי לפני כשבע שנים, הוקמה ועדת הערכה לבחינת הפעילות האקדמית במוסד, שהורכבה מפרופסורים משש אוניברסיטאות מחקר בישראל: פרופ' ישראל אומן מאוניברסיטה העברית, פרופ' עמוס אלטשולר מאוניברסיטת בן-גוריון (יו"ר), פרופ' מאיר וילצ'יק ממכון ויצמן, פרופ' דוד חסון מהטכניון, פרופ' יובל נאמן (ז"ל) מאוניברסיטת תל-אביב ופרופ' דניאל שפרבר מאוניברסיטת בר-אילן. וכשנה לאחר הקמתה, החליטה הוועדה לאמץ את עיקרי המלצותיה שהן:

1. לתת למכללה הכרה זמנית לחמש שנים כאוניברסיטה.

2. מל"ג יו"ש תהפוך את ההכרה הזמנית להכרה קבועה לאחר שיתקיימו כל התנאים המנויים לעיל.

3. בתקופת ההכרה הזמנית לא יכונה המוסד כאוניברסיטה כי אם "מרכז אוניברסיטאי" או בדומה.

4. אימוץ הישגים אקדמיים אותם על המכללה לממש כתנאי לכניסה לתוקף של ההכרה הזמנית וכן את היעדים בהם על המוסד לעמוד בתקופת ההכרה הזמנית כתנאי לקבלת ההכרה הקבועה כאוניברסיטה.

"בחודש ינואר 2012, לקראת תום שנות ההכרה הזמנית, הוגש הדוח המסכם של ועדת המעקב אשר קבע כדלקמן: 'אנו קובעים פה אחד כי המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון מתפקד כאוניברסיטה לכל דבר ועניין, הוא ראוי להיות אוניברסיטה, ואנו ממליצים למל"ג יו"ש להמיר את ההכרה הזמנית כאוניברסיטה שקיבל המוסד ל-5 שנים, להכרה קבועה כאוניברסיטה בתום 5 שנות ההכרה הזמנית ב-15.7.2012'.

סער דחה את הטענות כי ההכרה במוסד כאוניברסיטה, יפגע כלכלית באוניברסיטאות הקיימות, זאת בשל הודעת שר הואצר הערב, "מכתב שר האוצר אלי מהיום (15.7.2012) הבהיר כי בהנחה שהמרכז האוניברסיטאי באריאל יוכר על-ידי הגורמים המוסמכים כאוניברסיטה, יינתן תקציב תוספתי בתוואי עולה ומדורג. יש בכך כדי להפיג את החשש (שהיו גורמים שטרחו ללבותו) כאילו הקמת אוניברסיטה שמינית תפגע בתקציב אוניברסיטאות המחקר הקיימות".

"בנסיבות אלה ועל יסוד המתווה שפורט לעיל ונוכח מסקנות ועדת המעקב, אני תומך בהשלמת שינוי מעמד המוסד, מהמרכז האוניברסיטאי יהודה ושומרון באריאל – לאוניברסיטה, דבר שיהלום מגמת המדיניות שהותוותה בהחלטת הממשלה מלפני למעלה משבע שנים".