היעילים בעולם
היעילים בעולםפלאש 90

דו"ח שפרסמו ארגון המזון העולמי וה- OECD מעלה שחקלאי ישראל הם היעילים ביותר בעולם בשימוש במים וכתוצאה מכך מצליחים להגיע לתנובה גדולה בכמות מים ההולכת ומצטמצמת. הדו"ח, המנתח מגמות עולמיות בחקלאות לשנים 2012-2021, מציין את ישראל כחלוצה עולמית בתחום השימוש היעיל במים לחקלאות.

לאור ממצאי הדו"ח אמר היום ארז וייסמן, מנכ"ל ארגון עובדי המים: "מדינת ישראל צריכה להתגאות בהישגי החקלאים בארץ לצערי, במקום זה, בוחרים פקידי האוצר להתעלם מההצלחות המרשימות של החקלאות הישראלית וממשיכים לנהל מלחמת חורמה בחקלאים ע"י מגמה של העלאת המחירים ופגיעה במקומם של החקלאות ושל החקלאים באמצעות כיוון תכנית האב למשק המים של רשות המים, כך שבהכרח יגרם נזק להיקף החקלאות ולעתיד החקלאים. האוצר ורשות המים מובילים מדיניות מתמשכת של פגיעה בחקלאות ע"י ניסיונות חוזרים ונשנים לבטל את הסכם המים עם החקלאים והעלאת מחירי המים לחקלאות. הגיע הזמן לשים סוף לרדיפת החקלאים והצגתם כמי שגוזל את מי השתייה היקרים של אזרחי ישראל".

בארגון עובדי המים מציינים כי "לאחר שעברו לשימוש במי קולחין, החקלאים הם היחידים במשבר הנוכחי שקיצצו במכסות המים שלהם ופינו כתוצאה מכך מאות מיליוני קוב מים לצריכה הפרטית. לאור נתוני הדו"ח ולאור העובדה שגם מסקר שפרסמה רשות המים עצמה עולה שישראל מוסיפה להוביל בשיעור ניצול הקולחיןם לחקלאות, אולי הגיע הזמן לרענן את המדיניות הזו".

ויסמן מזכיר בדבריו כי "החקלאות בישראל עושה שימוש, שאין שני לו בעולם, במים מושבים. ניצול של 86% ממי הקולחין אינו נתון טריוויאלי, במיוחד לאור העובדה שבכדי להשתמש במים אלה להשקיית גידולים חקלאיים, יש לפתח טכנולוגיות מתקדמות לטיובם, בכדי למנוע זיהום קרקעות ומי תהום וכן לבחון באופן שוטף את איכות המים המושבים והתאמתם לחקלאות. לחקלאים שעברו לשימוש במי קולחין נגרם נזק כלכלי רב, עד שלמדו להשתמש במים אלו ולהוציא "מתוק מעז" וזאת מבלי שיקבלו פיצוי כלשהו בגין הנזק הזה, משום גורם בממסד".