הרב שלום יוסף אלישיב
הרב שלום יוסף אלישיבצילום: פלאש 90

רבה של שכונת גילה, הרב אליהו שלזינגר, מבכה את הסתלקותו של מרן פוסק הדור הרב יוסף שלום אלישיב זצ"ל. "הוא נטל על שכמו את משא העם, ואת כל ענייני ההלכה בדורנו בפרט ברבנות ירושלים שמתנהלת על פי פסקיו ודרכי הנהגתו. מכל העולם כולו הגיעו לשולחנו שאלות שנוגעות לעיקרי הדת. ממזרים, עגונות, שאלות שנוגעות לדברים הכי בסיסיים בענייני כשרות. הוא שלט בכל מכמני התורה כאילו הוא עכשיו למד אותם".

הרב שלזינגר אומר שהאובדן לדור הוא עצום. "כולנו מרגישים עכשיו שהחושך יכסה ארץ. הרגשה של אובדן של חושך של מי יורה לנו דעה. רבינו על מה עזבתנו, רבינו על מה נטשתנו, למי נלך עם מי ניוועץ מי יפסוק לנו. כשבית המקדש היה קיים, יהודים היו מגיעים לירושלים עצובים ויוצאים ממנה שמחים, כי היו באים לכאן עם חטאים ומקריבים קורבנות שמכפרים. גם ביתו של הרב אלישיב, היו יוצאים ממנו שמחים. ביתו של הרב היה מעין לשכת הגזית, אנשים היו נכנסים עם ספקות ותמיהות לפעמים עצובים ויוצאים שמחים, אין שמחה כהתרת הספקות".

לדבריו, הרב אלישיב היה פוסק הלכה חוצה מגזרים וקהילות. "צריך לדעת שהוא היה פוסק הדור שעל פיו נשק כל דבר הלכה. כל גדולי ישראל קיבלו את דעתו חד וחלק. כל הגדולים באו לשאול מה דעת הרב, כולל רבנים מהעדה החרדית, רבנים ליטאים חסידים ורבנים מהציונות הדתית. הוא השאיר אחריו אלפי תשובות ושיעורים. שלושה כרכים של קובץ תשובות עם אלפי תשובות. יש שיעורים על הש"ס שהוציאו תלמידיו ואלפי ספרים שמלאים בפסקים של הרב. הוא השאיר אחריו דרך, שיטה והרבה פסקים".