"היה ידען בכל התורה כולה"

רב היישוב בית אל וראש הישיבה במקום, הרב זלמן מלמד, סיפר בשיעור שהעביר לבוגרי הישיבה, על הרב יוסף שלום אלישיב זצ"ל, שהלך השבוע לעולמו.

"הוא היה מקובל על כל חלקי הציבור התורני", סיפר הרב מלמד, "הוא היה ידען בכל התורה כולה - אם היו שואלים אותו, בכל נושא, הוא היה עונה כאילו הוא עסק באותו נושא באותה שעה".

הרב מלמד סיפר כי לפני עשרות שנים  יצא ספר הלכה, ממנו הושמטו דברי הרב קוק זצ"ל, "הספר יצא על ידי מכון ירושלים והמנהל - הרב בוקסבויים פיטר את העובד שלא רצה להכניס את דברי הרב. העובד תבע את הרב בוקסבוים לדין תורה אצל הרב אלישיב שפסק כי הרב בוקסבוים צדק וגם הוא עצמו - הרב אלישיב, היה מפטר אותו".

"הרב אלישיב ישב בבית מדרש באוהל שרה, יחידי על ספסל והיה לומד בשקידה. כל פעם שפגשנו אותו הוא ישב ולמד. בתקופה שבאתי לשאול אותו שאלות, עדיין לא היו שם הרבה אנשים, מכיוון שהוא היה דיין ברבנות ובמאה שערים לא אהבו את זה".

רב היישוב בית אל סיפר כי כשניגש אליו לשאול אותו שאלה, הרב אלישיב היה מרים את הראש ועונה על כל השאלות בסבלנות, "כשסיימתי לשאול, עוד לפני שקמתי, הוא היה שוב בתוך הסוגיה. זה היה כל כך מרשים איך שהוא לא יצא מהעניין בו עסק בלימוד".

גם בנוגע לחוקי המדינה, סבור היה הרב אלישיב זצ"ל כי חובה לקיים אותם, סיפר הרב מלמד.

"הוא זכה לאריכות ימים כל כך גדולה, עם בהירות ויכולת ללמוד עם שקידה. התקיים בו הפסוק 'אורך ימים בימינה'  - שמי שלומד תורה מאריך ימים. התורה חייתה אותו. חבל על דאבדין" סיכם הרב מלמד.