ט' באב נדחה - הקלות למעוברות ומניקות

בתשובות לשאלות של נשים מעוברות ומניקות, ציינו הרבנים כי דינו של צום תשעה באב נדחה קל יותר מאשר צום שאינו נדחה.

ישי קרוב , ג' באב תשע"ב

ט' באב נדחה - הקלות למעוברות ומניקות-ערוץ 7
בקבוק מים
רויטרס

תענית תשעה באב תחול השנה בשבת ועל כן היא תידחה ליום ראשון. בשל דחיית התענית ישנן הקלות מסויימות למעוברות ומניקות.

בתשובות שנכתבו באתר ישיבה הסבירו הרבנים מתי האישה המעוברת או המינקת, פטורה מלצום והאם יש לכך תנאים מגבילים או שהפטור הוא גורף.

רב העיר העתיקה בירושלים, הרב אביגדור נבנצל, כתב כי "צום תשעה באב שנדחה אכן קל יותר מצום רגיל בכמה פרטי דינים. כאשר צום תשעה באב נדחה, מעוברות ומניקות פטורות מן הצום בשל היותן מעוברות או מניקות".

הרב נבנצל הוסיף כי "כאשר ישנו חשש שהצום יפגע בייצור החלב, מותר לה לאכול אע"פ שתינוקה יכול לאכול גם דברים אחרים מלבד החלב".

רב העיר רמת גן, הרב יעקב אריאל, כתב כי "השנה בגלל שתשעה באב נדחה יש מקום להקל לעוברות ומניקות המצטערות.
עליהן להתחיל את הצום וכשתרגשנה חולשה או צער גדול (החורגים מחולשה וצער של כל אדם ביום צום) עליהן להפסיק את הצום.
אם הן מסופקות הן יכולות לאכול ולשתות לשיעורין".

רב היישוב הר ברכה וראש הישיבה במקום, הרב אליעזר מלמד, כתב בספרו פניני הלכה, "מעוברות ומיניקות חייבות להתענות בתשעה באב. אבל בצום נדחה דינן קל יותר, ואם הן חלשות במקצת או שיש להן מיחוש מסוים, אף שאינן חולות - פטורות מצום שנדחה".