מליאת מוא"ז שומרון:
"אזרחות כבוד" ליריב אופנהיימר ולמיכאל ספרד

אזרחות הכבוד ניתנה בעקבות אישור התב"ע של קריית נטפים, ברוכין ורחלים, "על תרומתם הגדולה לקידום הישובים ולאישור תכניות המתאר".

עוזי ברוך , ה' באב תשע"ב

יריב אופנהיימר
יריב אופנהיימר
חזקי עזרא

מליאת המועצה האזורית שומרון התכנסה השבוע לישיבה מיוחדת בישוב ברוכין, לציון החתימה על תכנית המתאר של הישוב.

מדובר בישוב שהקימה המדינה מתוקף החלטת ממשלה בשנות השמונים, אשר במשך שנים נמנע שר הבטחון מלחתום את החתימה האחרונה על תכנית המתאר שלו, דבר שהפך אותו מאז דו"ח טליה ששון ל"מאחז בלתי מורשה", שאי אפשר היה לבנות בו אפילו גני ילדים ומעונות יום. הישוב ברוכין קיבל לאחרונה את החתימה האחרונה "בזכות" עתירה של ארגון שמאל קיצוני כנגד בתים בישוב.

מועצת שומרון הביאה עשרות חברי כנסת ושרים לסיורים במקום, שנכחו לדעת כי מדובר בהתעללות בתושבים בישוב שהוקם ע"י המדינה. מאוחר יותר הודיעה המדינה לבג"צ כי היא מקדמת את החתימה האחרונה על תכנית המתאר ומסיימת את הליכי אישור הישוב.

גם הישוב קרית נטפים קיבל לאחרונה את החתימה על התב"ע בעקבות עתירה של ארגון השמאל הקיצוני "שלום עכשיו". כמוהו גם ה'מאחז' רחלים' שזכה להכרה בעקבות עתירה נוספת של ארגון השמאל הקיצוני "יש דין".

בשורות אלה הביאו את מליאת המועצה האזורית שומרון בישיבתה בברוכין להעניק אזרחות כבוד ליריב אופנהיימר מזכ"ל שלום עכשיו ולעו"ד מיכאל ספרד מגיש העתירות של "יש דין".

התעודות וההוקרה , אשר לא בטוח כי מקבליהן ישמחו כל כך לקבל אותן, ניתנו על ה"תרומה" בפועל שהרימו אופנהיימר וספרד   לסיום האישורים לתכניות המתאר של שלושת הישובים, וכן על "תיעוד ההתפתחות והבניה של מפעל ההתיישבות למען הדורות הבאים – והכל מכספי מדינות אירופה".

בתעודות אזרחות הכבוד, ששיגרה אליהם מזכירות המועצה האזורית שומרון, נכתב "מליאת המועצה האזורית שומרון מעניקה בזאת אזרחות כבוד למר יריב אופנהיימר, מזכ"ל 'שלום עכשיו': כהכרה והוקרה על פעולותיך, שהובילו לתרומה ייחודית של פיתוח ואכלוס השומרון בפרט ויו”ש בכלל. על פעולותיך, אשר מפרסמות את הגידול המבורך, איכות החיים ויופי הישובים שלנו בתקשורת. על עתירות שהובילו לאישורים של שכונות וישובים לאחר שנים של סבל. על תיעוד ופרסום קפדניים של ההתפתחות והגידול המרנינים של היישובים והעלאת המורל והשמחה של אוהבי הארץ וכלל העם בישראל -  ועל ביצוע כל הפעילות המבורכת הזו על חשבון משלמי המיסים של מדינות עויינות מאירופה ומבלי לגזול אגורה ממשלם המיסים הישראלי".

בישיבת המליאה הסביר ראש המועצה גרשון מסיקה את הנימוקים לאקט הסמלי-הלעגני הזה "ההצעה באה בעקבות תרומתם להכשרת והסדרת הישובים בהתיישבות בהיבט התכנוני. הישוב קרית נטפים, שהוקם לפני כשלושים שנה ע"י המדינה היה מחוסר חתימה על תכנית המתאר ע"י שר הביטחון, שסירב לחתום עליה לאורך שנים. לפיכך, חיו תושבי הישוב מאז דו"ח טליה ששון ללא אפשרות לבנות או לפתח את הישוב, דבר שגרם להם סבל קשה. בעקבות העתירה של 'שלום עכשיו' כנגד שכונה שנבנתה בישוב, הממשלה היתה צריכה להגיע סוף סוף להכרעה הפשוטה והברורה מאליה שמדובר בישוב שהמדינה הקימה ולחתום סוף סוף על תכנית המתאר של הישוב. כמו כן, עתירה של 'יש דין' הביאה לאישורים בברוכין ורחלים.  זהו מקרה ברור של 'בא לקלל ונמצא מברך'".

יועצו, יוסי דגן, המנהל את היחידה האסטרטגית במועצה שמנהלת את מלחמת ההסברה מול ארגוני השמאל, הוסיף כי "'שלום עכשיו' משקיעה כספים רבים במעקב אחר הבניה והתפתחות בהתיישבות בשומרון. הם אולי באים לקלקל ולהזיק ע"י פרסום מתריס ומלשין ברחבי העולם, אך בפועל בזכותם אזרחי ישראל יודעים ומכירים את ההתפתחות היפה של חבל הארץ הזה. זהו תיעוד היסטורי חשוב של התפתחות המפעל הציוני של ההתיישבות למען הדורות הבאים, והכל מכספי מדינות אירופה, ולא בכסף ישראלי...את ההצעה אישרו בהצבעה 19 חברי מליאה, אחד התנגד ושנים נמנעו".