הרב אליהו בקשי דורון:
"שיטת הלימוד החדשה בתנ"ך - שומר נפשו ירחק"

הראשון לציון והרב הראשי לשעבר, הרב בקשי דורון, מדגיש כי השיטה החדשה "מקעקעת את יסוד האמונה וקדושת עם ישראל".

ישי קרוב , ו' באב תשע"ב

"שיטת הלימוד החדשה בתנ"ך - שומר נפשו ירחק"-ערוץ 7
הרב אליהו בקשי דורון
צילום: פלאש 90

הראשון לציון והרב הראשי לשעבר, הרב אליהו בקשי דורון, שיגר היום (שלישי) מכתב בו התייחס לתכנית הלימוד החדשה בתנ"ך של משרד החינוך.

בפתח מכתבו סיפר הרב בקשי דורון, "פנו אלי בני תורה המלמדים במוסדות חמ"ד את לימוד התנ"ך, שנתבקשו ללמוד וללמד תנ"ך בשיטה חדשה שיש בה לקרב את התנ"ך לנוער, והראו לפני מי המרצים ואת פרסומיהם על התנ"ך".

הרב בקשי דורון סבור כי יש להתרחק משיטת הלימוד החדשה, "ראיתי רק חלק מהמאמרים ונמנעתי מלהמשיך לקרוא כדי לא להכשל בקריאת דברים אסורים, לפי שיש בדבריהם בזיון התורה וזלזול באבותינו הקדושים, כל השיטה שקוראים לה 'למוד התנ"ך בגובה העיניים' לא רק שבטעות יסודה אלא שהיא מקעקעת את יסוד האמונה וקדושת עם ישראל, ושומר נפשו ירחק מהם".

"לצערנו, אותם שחושבים את הראשונים כבני אדם, ובפרט את האבות הקדושים בגובה העיניים כבני אדם, מבקשים ללמד תורה את ילדי ישראל כשאין להם כל מושג בקדושתם ומעלתם של אבות האומה, וח"ו לתת בידם את חינוך ילדי ישראל".

הראשון לציון סיפר עוד כי הוא נחשף לחוברת חדשה לנוער "שיש בה כדי ללמד על טעות ביסודות התורה. בחוברת סדרת שאלות שעל תלמיד לציין, מה דעת ההלכה ומקביל מה דעתו האישית. פירוש הדבר, שמחנכים את הילד מקטנותו שדעתו האישית חשובה גם כנגד ההלכה, וח"ו לחנך בדרך זו שדעת האדם היא הקובעת".

"איני מבין איך יהודים שאומרים בכל יום, ש'אתה חונן לאדם לדעת' ומאמינים שכל הדעה וההשכל מאיתו יתברך, יכולים לחנך את הילד שדעתו ושיקוליו שקולים כנגד דעת תורה. ראיתי שרבנים גדולים כבר התריעו על כך ואף מחו בראשי החמ"ד ואמרתי שחייב גם אני למחות על כך ולהזהיר את כל מי שחינוך בניו יקר לו להשמר מטעויות אלה".

"כל עוד לא פורסמו דברים אלה החרשתי, אולם עתה חל ההמשך כהמשך הכתוב שם 'דמית היות אהיה כמוך' ורצונם ללמד ילדי ישראל, ועל כך מחובתינו להוכיח ככתוב: 'אוכיחך ואערכה לעיניך' אני תקוה שיתוקן הדבר 'והאמת והשלום אהבו'", סיים הרב בקשי דורון את מכתבו.

למכתב המלא לחצו כאן