הגיע הזמן. גם בכנסת ישראל נאבקים בגרעין האירא
הגיע הזמן. גם בכנסת ישראל נאבקים בגרעין האירא פלאש 90

למרות העימות הנמשך עם תכנית הגרעין האיראנית בזירה הבינלאומית רק כעת מאושר בישראל חוק המאבק בתכנית הגרעין האיראנית.

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק אותו הגישה הממשלה. זאת לאחר שההצעה נדונה בוועדת החוץ והביטחון.

הצעת החוק שאושרה סופית, מסמיכה ועדת שרים להכריז כי גורם זר מסייע לאיראן בקידום תוכנית הגרעין שלה או שבהשגת נשק להשמדה המונית, וכן כי גורם זר שהוא תאגיד מקיים קשר עסקי עם איראן.

מי שהוכרז עליו כך תוגבל הפעילות הכלכלית מולו, וכן תוגבל האפשרות להשקיע בתאגידים שהוכרזו כמקיימים קשר עסקי עם איראן.

כמו כן קובעת הצעת החוק כי יוטלו על הגורמים שיוכרזו כמסייעים לתכנית הגרעין האיראנית הגבלות שעיקרן מניעת  אפשרות ליהנות מזכויות כלכליות שמקורן במדינת ישראל.

45 ח"כים תמכו בהצעה בקריאה השנייה, 3 ח"כים התנגדו. 47 ח"כים תמכו בהצעה בקריאה השלישית, 3 ח"כים התנגדו.