אלכוהול
אלכוהולפלאש 90

מליאת הכנסת אישרה היום (רביעי) בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים, שהגישה הממשלה. ההצעה נדונה בוועדת הפנים והגנת הסביבה.

הצעת החוק שאושרה סופית, מוסיפה לתפקידי הרשות הלאומית למלחמה בסמים את המאבק בשימוש לרעה באלכוהול. בהתאם לכך, מוצע לשנות את שם החוק ושם הרשות ל"הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול".

בנוסף מוצע לעגן את החלטת הממשלה להעברת הסמכויות מכוח חוק זה מראש הממשלה לשר לביטחון פנים. כמו כן מוצע לקבוע כי ועדת הכנסת שמאשרת תקנות מכוח חוק זה תהיה ועדת הפנים והגנת הסביבה וזאת במקום ועדת חוקה חוק ומשפט.

בדברי ההסבר להצעה, נכתב כי "חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים, התשמ"ח- 1998, חוקק במטרה להתמודד עם נגע השימוש לרעה בסמים ובמטרה להקנות תכנית פעולה משולבת בין כל הגורמים הממלכתיים והציבוריים שעוסקים בהתמודדות זו. החוק הקים את הרשות הלאומית למלחמה בסמים שבה פועלים מציגי המשרדים המופקדים על הטיפול במגוון היבטים, כגון החינוך, הבריאות, הרווחה ואכיפת החוק. בפועל, עסקה הרשות בעשור האחרון גם בתחום השימוש לרעה באלכוהול.

ביום כ"ז באייר התשס"ה (5 ביוני 2005) התקבלה החלטה מס' 3687 של הממשלה ובה, במסגרת החלטתה להיאבק בתופעת האלימות בחברה הישראלית, הנחה ראש הממשלה להעביר גם את נושא הטיפול במשקאות חריפים משכרים לטיפול הרשות.

כפועל יוצא מתיקון שם החוק והוספת השימוש לרעה באלכוהול לתפקידי הרשות, יש צורך בתיקון החוקים המאזכרים את החוק או את הרשות.

בנוסף, מאחר שנושא השימוש לרעה באלכוהול מצוי במסגרת עבודתה של ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, מוצע לתקן את סעיף 23 לחוק ואת סעיף הביצוע והתקנות (סעיף 27) ולקבוע כי השר, יוכל לקבוע בתקנות הוראות לעניין מידע וסודיות, וראש הממשלה יהיה רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצוע החוק, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, זאת במקום באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת כפי שקבוע בחוק כיום".