במעמד רב רושם לכבודה של תורה לומדיה ועמליה, ציינו תושבי אנטוורפן את סיום הש"ס במחזור ה-12 בסדר לימוד הדף היומי על פי תקנת רבי מאיר שפירא מלובלין זצ"ל.

את המעמד פיארו גלריה מרשימה של עשרות מרבני ודייני העיר, ראשי ישיבות, ראשי כוללים, ומרביצי תורה לצד ראשי ועסקני הקהילות ופרנסיהן.

דברי פתיחה וברכה בשם אגודת ישראל באנטוורפן השמיע העסקן הרב לייבל פרלמן, אשר מחזיק במסורת מבורכת של ארגון וניהול סיומי הש"ס מדי מחזור, זו הפעם השישית.

את המעמד ניהל והנחה הרב חיים הורביץ, ראש כולל אנטוורפן, שהביא את דבר המעמד וחשיבות וגדולת היום לכבוד התורה לומדיה ועמליה.

בסיום הש"ס במחזור ה-12 התכבד הרב אהרן שיף, רבה של אנטוורפן. באמירת הקדיש לאחר הסיום התכבד הרב חיים פולטשניק שתרם את המעמד לזכר נשמת אביו רבי יצחק ז"ל מתלמידיו של הרב שפירא מלובלין זצ"ל מחולל ומייסד לימוד הדף היומי.

בהתחלת לימוד מסכת ברכות ולימוד הש"ס במחזור ה-13 התכבד הרב אליהו שטרנבוך. לאחר נאם ארוכות סביב חשיבות לימוד הדף היומי תוך שהעלה זיכרונות וסיפורים מופלאים סביב הערכה העצומה שרחשו גדולי הדור הקודם למפעלו הנשגב של הרב מלובלין זצ"ל, ובראשם בעל ה'חפץ חיים' זצ"ל שאף לבש בגדי שבת לכבודו של הרב מלובלין.