סכין
סכין צילום: פלאש 90

המשטרה החליטה לסגור 73 תיקים של נאשמים בהחזקת סכין, וזאת לאור פסיקת בית המשפט העליון אשר הגדירה מחדש את גבולות המותר והאסור בחיפשו על גופו של אדם.

ההחלטה התקבלה בעקבות בקשה שהגישה הסנגוריה הציבורית בנוגע למאה ועשה תיקים, אשר לטענתה יושפעו מפסיקת בית המשפט העליון.

המשטרה כאמור נענתה לבקשה רק בכשני שליש מהמקרים, ואילו ביתר המקרים סברה כי למרות הנתונים העובדתיים ניתן יהיה להגיע להרשעה בתיק.

נציין כי בפסיקה המדוברת קבעו שופטי בית המשפט העליון הלכה, לפיה שוטר איננו רשאי לחפש על גופו של אדם ללא הצדקה מוגדרת.

על פי הפסיקה, חיפוש על גופו של אדם יותר, רק במקרה בו נוצר חשד סביר לעבירה, או על פי צו שופט, או בהסכמה מודעת לחיפוש לאחר שנמסר למי שעליו בוצע החיפוש כי סירוב להיבדק לא ישמש נגדו בשום צורה שהיא.

השופטים קבעו עוד, כי ראיה שהושגה באמצעות חיפוש שנערך בניגוד לכללים אלו, לא תיחשב לראיה קבילה ולא ניתן יהיה להציגה בבית המשפט ככזו.