גדעון סער
גדעון סערפלאש90

עשרות מורים לאזרחות הפגינו הבוקר (יום א') מול היכל העצמאות בתל אביב ומול משרד החינוך בירושלים נגד הדחתו של אדר כהן, המפקח על מקצוע האזרחות.

אנשי חינוך מהשמאל פועלים בשבועות האחרונים למענו של כהן ובין השאר חתמו על עצומה נגד הדחתו. בימים האחרונים נערך לכהן שימוע אך טרם נפלה החלטה בעניינו.

משרד החינוך מסר בתגובה להפגנה הבוקר "ניסיונות ללחצים פוליטיים ולהתערבות ערב קבלת ההחלטה, לא ישפיעו על התהליך המקצועי המתקיים במשרד".

מנכ"לית משרד החינוך גלית שטאובר קבעה כבר בעבר כי הספר לוקה בחוסר איזון בייצוג השסעים במדינת ישראל. בימים האחרונים נערך לכהן שימוע אך טרם נפלה החלטה בעניינו.

נציבות שירות המדינה, אגף המשמעת, כתבה בעבר על אדר כהן "יש לבחון את המשך התאמתו המקצועית של העובד להמשיך ולהחזיק בתפקידו הנוכחי, לפעול בעניינו בהתאם לכלים הניהוליים העומדים לרשות המשרד, זאת לאור הליקויים המקצועיים המשמעותיים שהתגלו בתפקידו בהליך הספר".

ההערכה נמסרה בעקבות התלונות על התנהלותו המקצועית של אדר כהן, בעיקר כפי שנטען שהתגלו בספר האזרחות "יוצאים לדרך אזרחית", שם שורבבו לטקסטים בספר עמדות המנוגדות לעמדתה הרשמית של מדינת ישראל בסוגיות שונות כגון חוק השבות, מעמד הפלשתינים בישראל, יחסי דת ומדינה ועוד.

בין השאר נכתב באחד העמודים כי "מדינת ישראל מוגדרת כמדינה יהודית... מצד שני... היא מחויבת לשמור על שוויון זכויות מלא לכל אזרחיה. שתי זהויות אלו עומדות לא אחת בסתירה כאשר מדובר במיעוטים הלאומיים של מדינת ישראל". במשרד החינוך רואים במשפט זה סתירה להגדרתה של ישראל כיהודית ודמוקרטית, וערעור על אחת ממטרות תוכנית הלימודים להבהיר שאין סתירה הכרחית בין השתיים.

עוד נכתב בספר כי "הקמת מדינת ישראל ב-1948 הפכה את הערבים בשטח פלסטין-ישראל מרוב למיעוט", וכן "יחסי השליטה עלולים לפגוע בחופש ובשוויוניות של מי שאינם נמנים עם קבוצת הרוב. נכון הדבר במיוחד כאשר הרוב נוקט במדיניות דמוגרפית סלקטיבית, הממסדת את מעמדו לאורך זמן". משמעות הדברים היא ביקורת על חוק השבות.