לשכת גיוס
לשכת גיוספלאש90

עם פקיעתו מחר של חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם - אומנותם, המכונה "חוק טל", בתום 10 שנים להפעלתו, הנחה היום שר הביטחון אהוד ברק, את צה"ל ליישם את חוק שירות הביטחון ביחס לאוכלוסייה האמורה.

ברק הנחה את צה"ל להגיש, בתוך כחודש, הצעה מעשית ליישום חוק שירות הביטחון, על אוכלוסיית הצעירים החרדים וזאת עד שהכנסת תאשר חוק חדש המסדיר באופן קבוע את הסוגיה.

שר הביטחון הדגיש את קווי המדיניות שקבע ולפיהם  הצעת צה"ל תשקף ותיקח בחשבון, את פסיקת בית המשפט העליון, צרכי צה"ל וערכיו, את עיקרון הגברת השוויון בנטל וכן את נתוני הפרט והתאמתו לשירות וזאת כמקובל.

ברק הבהיר כי יש לפעול להגברה מואצת של היקף גיוס החרדים והרחבת המסלולים הייעודיים לשירותם, כאשר בטווח ארוך יביא הדבר להכשרתם המקצועית והשגת היעד החשוב של השתתפות אוכלוסייה זו בשוק העבודה בישראל. לצד זאת, הנחה השר ברק להעמיק את אמצעי האכיפה כנגד משתמטים.

במקביל הורה כי מערכת הביטחון תפעל לקדם את הרפורמה בגמול השירות המשתלם לחיילי וחיילות צה"ל, במתווה מדורג ועד למדרגת שכר המינימום. "אנו רואים חשיבות מיוחדת, לתגמל באופן ראוי והולם את המשרתים הנושאים בנטל הביטחוני", אמר השר ברק.