מסכמים עניינים. שטייניץ וברק
מסכמים עניינים. שטייניץ וברקפלאש 90

שר האוצר יובל שטייניץ הגיע להסכמות עם שר הביטחון אהוד ברק ולפיהן הקיצוצים שאושרו בממשלה לא יכללו את משרד הביטחון ומשרד התמ"ת שבידי סיעת עצמאות בתמורה לתמיכת המפלגה במהלך בעת ההצבעה בכנסת.

עוד דווח כי גם הקיצוץ המיוחד של מאה מיליוני שקלים עליו החליט שטייניץ עם נתניהו במהלך ישיבת הממשלה יבוטל גם הוא.

ממשרד החינוך נמסר כי על פי הסכם שהושג, תקציב החינוך במשרד התמ"ת הכולל את החינוך המקצועי ואת מעונות היום יוחרג מהקיצוץ הרוחבי באותו שיעור בו הוחרג משרד החינוך.

נזכיר כי שר האוצר שטייניץ הגיע מוקדם יותר להסכמות גם עם ראשי סיעת ש"ס ובכך הביא לתמיכתה הצפויה של ש"ס בקיצוץ.

כזכור, בדיון שהתקיים בישיבת הממשלה המיוחדת הצביעו שרי ש"ס נגד הצעות הקיצוץ שהעלו ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר שטייניץ, ואולם לקראת הדיון וההצבעה בכנסת פועל שר האוצר כדי להביא להסכמתן של הסיעות המתנגדות ומקיים מפגשים עם ראשיהן.

על פי הדיווח, על מנת לקבל את תמיכת ש"ס בהצבעה בכנסת הוסכם ככל הנראה כי הקיצוץ הרוחבי שהציע שטייניץ ידלג על משרד הפנים. כמו כן הוסכם שהקיצוץ במשרד הבינוי והשיכון יופחת באופן משמעותי.

בעקבות ההסכמות טוענים גורמים בש"ס כי חברי הסיעה יצביעו בעד הקיצוצים.

נזכיר כי הסכמות פרטניות שהתקבלו בעל פה בין ראש הממשלה לשר הרב דניאל הרשקוביץ הביאו לתמיכתו בקיצוצים. על פי הסכמות אלה לקראת דיוני התקציב יוכן מתווה להקלה משמעותית בעלויות שכר הלימוד במוסדות החינוך הממלכתי דתי. הסכמה זו הובילה את שר המדע, יו"ר 'הבית היהודי' לשנות את עמדתו המתנגדת ולהצביע בעד המהלך.