עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, התייחס הבוקר לסעיפים שאושרו אמש בישיבת הממשלה ואמר כי המהלך אינו אלא נטישת המדיניות התקציבית שעוצבה במחצית 2003 ונשמרה בעיקריה עד היום, מהלך שיצור מגמה של אנטי צמיחה. המשך ההכבדות על המגזר העסקי יגרור אף הוא צמיחה שלילית.

בהתייחסו להעלאת המס הישיר על יחידים אמר לין כי מדובר בפגיעה באלה הנמצאים בשכבות השכר הנמוכות-בינוניות. מדובר במהלך פסול אשר עלול לגרום ללחצים בלתי נמנעים ואף מוצדקים מצד השכירים, שהשכר שלהם נפגע, להעלאת שכרם ע"י המעסיקים.

באשר להגדלת תשלומי המעסיקים לבטל"א ציין כי מדובר בעול נוסף שמטילים על המגזר העסקי למרות שרק לאחרונה העלו את המיסוי לעסקים - העלאת מס החברות ב 1% לרמה של 25%, והעלאת המס על משיכת דיבידנד מ 25% לרמה של 30%. בדרך זו שוב נמנעים מלשתף בעול את החברות העשירות והחזקות ביותר הנהנות מהטבות מס מפליגות לפי לחוק עידוד השקעות הון.

לעניין מס המעסיקים אמר כי השבת מס זה מחזיר אותנו למדיניות המדיניות הכלכלית של מפא"י בשנות ה- 60 וה- 70, שהתמקדה בהוצאת כספים מציבור הרחב והמגזר העסקי. זהו מכשיר פסול של אנטי צמיחה ואנטי עבודה.

על העלאת המע"מ ציין לין כי מדובר במהלך מיותר לחלוטין. הוא יצור לחץ להעלאת מחירים ולהתייקרות מוצרים. יחד עם זאת אמר כי זהו פתרון עדיף על פני העלאת המס הישיר על יחידים או העלאת מס החברות.

לגבי הקיצוץ הרוחבי במשרדי הממשלה אמר לין כי מדובר בהתחמקות של הממשלה מלהתמודד עם מה שצריך לעשות והוא שינוי סדרי עדיפויות תקציביים. הציבור בכללו לא יכול יותר לשאת על גבו את אותו חלק באוכלוסיה שיכול לעבוד אך לא עובד. הממשלה, כנראה משיקולים פוליטיים, מתחמקת מלפתור בעיה זו.