הרב עובדיה יוסף
הרב עובדיה יוסףפלאש 90

ברחבי הריכוזים החרדיים נתלו הבוקר (ו') מודעות בגנות הביטאון הליטאי 'יתד נאמן'.

במודעות מבקשים מי שמכנים עצמם 'תלמידי הרב עובדיה יוסף' מהציבור החרדי להוציא את העיתון מביתו, וזאת, משום שלטענתם העיתון התעלם בהפגנתיות מאירוע 'סיום הש"ס' שהתקיים ב'טדי' בראשותו של הרב עובדיה יוסף.

"רבבות עם ישראל התאחדו השבוע בכל העולם כולו לשמוח יחד בשמחת גומרה של תורה, עת סיימו את לימוד הדף היומי. אירועים רבים נערכו ובכל אחד מהם השתתפו גדולי ישראל מכל העדות והחוגים. השטן בדמותו של "יתד נאמן" המקפיד מאז הקמתו לבזות גדולי ישראל ולהרבות מחלוקת, ראה אחדות והחליט לעשות מעשה".

"במה דברים אמורים? אירועים רבים נערכו בארץ סביב סיום הש”ס. כולם זכו לסיקור בעיתון יתד לא נאמן. רק אירוע אחד והגדול מכולם לא הוזכר ולו במילה אחת!... במשך שנים רבות, מבוזים רבותינו בכינויי גנאי על ידי אותו עיתון מתועב! מרן (הרב עובדיה יוסף ח.ל.), העושה לילות כימים בעסק התורה הקדושה, מותקף בצורה השפלה ביותר על ידי חבורת נערים נושרים, שמצאו מקלט וחסות ברחוב ז’בוטינסקי".

"כולנו עתידים לתת את הדין על כך שבמשך שנים אנו יושבים ללא מעש ולא מוחים על פגיעה בגדולי ישראל שנשיכתם נשיכת נחש ועקיצתם עקיצת עקרב".

"הגיע הזמן לעשות מעשה ולהוכיח כי מי שפוגע בגדולי ישראל, אין מקומו בביתנו.” נכתב, “על כל אחד לפנות למשרדי היתד ולאסור עליהם להמשיך להכניס את הארס והשנאה לתוך ביתנו. אם ימשיכו עדת קורח לשים את עיתונם בביתנו יש להשליך את העיתונים לפח אשפה הקרוב”.

בהמשך הם מבקשים לפגוע אף בבטן הרכה של העיתון – במפרסמים. "עלינו לפנות לבעלי עסקים המפרסמים בעיתון ולהודיעם, כי פרסום שלהם בעיתון יתד נאמן פוגע בנו ובמידה וימשיכו לפרסם בו לא נרכוש ממוצריהם".

מ'יתד נאמן' לא נמסרה תגובה.