יהלומים. אילוסטרציה
יהלומים. אילוסטרציהפלאש 90

שנת 2011 התאפיינה בשינוי המשקלים של הענפים הכלכליים השונים ביצוא הסחורות.

השינויים הבולטים היו המשך הירידה במשקל יצוא הסחורות ללא יהלומים שהיווה בשנת 2011 69.5% מכלל היצוא לעומת 71.9% בשנת 2010 ו-75.8% בשנת 2009.

פירוט של השינויים במשקלים לפי ענפים מראה שיצוא ענף היהלומים (גולמיים ומלוטשים) עלה מ-28.1% בשנת 2010 ל-30.5% ב-2011 ויצוא ענף הכימיה עלה מ-23.8% ב-2010 ל-24.5% ב-2011. לעומת זאת, משקל יצוא ענף התרופות ירד לראשונה מ-11.3% ב-2010 ל-10.7% ב-2011, משקל יצוא ענף הרכיבים האלקטרוניים ירד גם הוא, מ-5.6% בשנת 2010 ל-5.0% ב-2011.

בשנת 2011, היקפי היצוא הגדולים ביותר היו בענף יהלומים מלוטשים (16.7 מיליארד דולר), בענף כימיקלים ומוצרים כימיים (16.6 מיליארד דולר). יצוין כי יצוא ענף הכימיקלים ומוצרים כימיים כולל יצוא ענף התרופות (7.3 מיליארד דולר).

התפלגות היצוא לפי ענף שונה בין ארץ לארץ או בין קבוצות ארצות שונות. הבדלים אלו מוסברים, בין השאר, בשוני בפתיחות לסחר הסחורות העולמי בארצות השונות, בקנייה ובמכירה של סחורות בבורסות ובקיומן של חברות רב לאומיות. יחד עם זאת, בשנת 2011 המשיך הפיזור של היצוא לפי ענפים בין גושי הארצות השונות לגדול. הדבר מתבטא בכך שמספר הענפים שהיצוא שלהם היווה יותר מ-50% מכלל היצוא של אותו ענף לקבוצת ארצות מסוימת ירד לעומת שנת 2010.

בין השנים 2011-2005 נרשמו שינויים משמעותיים במשקלים של הענפים השונים. חלקו של יצוא ענף כימיקלים ומוצרים כימיים עלה מ-15.9% ב-2005 ל-24.5% ב-2011, בעיקר גדל משקלו של יצוא ענף התרופות מ-5.1% ב-2005 ל-10.7% ב-2011. לעומת זאת, יצוא ענף ציוד תקשורת אלקטרוני המשיך לקטון בשנת 2011 והיווה 4.6% מהיצוא בשנת 2011 לעומת 7.2% מכלל היצוא בשנת 2006.

סך יצוא הסחורות בשנת 2011, בדולרים שוטפים, גדל ב-58.6% לעומת שנת 2005 (לוח 1ג). ענפי היצוא אשר גדלו בצורה המשמעותית ביותר לעומת שנת 2005 היו יצוא ענף זיקוקי נפט, יצוא ענף התרופות, יצוא ענף כרייה וחציבה, יצוא ענף הרהיטים, יצוא ענף רכיבים אלקטרוניים ויצוא ענף מתכת בסיסית.

לעומת זאת, יצוא ענף הפרחים הצטמצם ל-43.2% מערכו בשנת 2005, יצוא ענף טקסטיל, הלבשה ועור הסתכם ב-80.5% מערכו בהשוואה לשנת 2005 ויצוא ענף תכשיטים, חפצי חן וצורפות ב-96.7% מערכו בשנת 2005.

היצוא לארצות האיחוד האירופי הסתכם בשנת 2011 ב-18.8 מיליארד דולר (15.3 מיליארד דולר ללא יהלומים). עלייה של 22.3% לעומת שנת 2010.

הרכב ענפי היצוא המרכזיים (פרט ליהלומים), לארצות האיחוד האירופי השתנה במהלך התקופה הנסקרת. בשנת 2011 יצוא ענף כימיקלים ומוצרים כימיים הסתכם ב-6.8 מיליארד דולר אשר היוו 36.1% מכלל היצוא לארצות אלו.

זאת, לעומת 4.9 מיליארד דולר בשנת 2010 (31.9% מכלל היצוא לארצות האיחוד האירופי בשנת 2010). יצוא ענף התרופות (המהווה חלק מענף הכימיקלים) עלה ב-67.6% בהשוואה לשנת 2010 והסתכם ב-2.5 מיליארד דולר. יצוא ענף ציוד לבקרה ופיקוח, רפואי ומדעי היווה 6.3% מכלל היצוא לארצות האיחוד האירופי, יצוא ענף גומי ופלסטיקה 4.9%, יצוא חקלאי 4.7% ויצוא ענף ציוד תקשורת אלקטרוני 4.5%.

בשנת 2011, ענפי היצוא בהם היצוא לארצות האיחוד האירופי היווה יותר מ-50% מכלל היצוא היו: יצוא חקלאי (64.2%) ויצוא ענף הרהיטים (62.0%).

היצוא לארצות הברית, הסתכם בשנת 2011 ב-19.4 מיליארד דולר (11.4 מיליארד דולר ללא יהלומים). יצויין כי היצוא לארצות הברית (ללא יהלומים) בשנת 2011 נמוך מהיצוא בשנת 2010.

ענפי היצוא המרכזיים לארה"ב (פרט ליהלומים) היו ענף כימיקלים ומוצרים כימיים (25.9% ב-2011), הכולל את ענף התרופות. יצוא ענף התרופות לארצות הברית בשנת 2011 ירד ב-8.4% לעומת שנת 2010 (לוח 3).

יצוא ענף ציוד לבקרה ופיקוח, רפואי ומדעי היווה 7.2%, בשנת 2011, מכלל היצוא לארץ זו. ויצוא ענף מכונות וציוד היווה 3.9% ויצוא ענף יצוא ענף ציוד תקשורת אלקטרוני – 3.8% (לוח 3א).

בשנת 2011, רק יצוא ענף התרופות לארצות הברית היווה יותר מ-50% מכלל היצוא והיה 56.9% מכלל יצוא זה.

ענפי היצוא לארצות הברית שגדלו בצורה משמעותית ביותר בין השנים 2005-2011 הם: יצוא ענף כרייה וחציבה, יצוא ענף התרופות, יצוא ענף מתכות בסיסיות ויצוא ענף הפירות.

היצוא לארצות אסיה הסתכם בשנת 2011 ב-16.5 מיליארד דולר (9.0 מיליארד דולר ללא יהלומים). זהו היצוא הגבוה ביותר במונחים שוטפים (גם ללא יהלומים).

ענפי היצוא המרכזיים ב-2011 (פרט ליהלומים) היו: ענף רכיבים אלקטרוניים (14.5%), ענף ציוד לבקרה ופיקוח, רפואי ומדעי (8.7%), ענף ציוד כרייה וחציבה (7.0%), וענף כימיקלים ומוצרים כימיים (5.0%).

ענפי היצוא בהם היצוא לארצות אסיה , בשנת 2011, היווה יותר מ-50% מכלל היצוא היו: יצוא ענף כרייה וחציבה (60.2%) ויצוא ענף רכיבים אלקטרונים (69.6%).

יצויין עוד כי בין השנים 2011-2005 ענפי היצוא לארצות אסיה בהם נרשם הגידול הגבוה ביותר היו יצוא ענף הרהיטים, יצוא ענף כלי הובלה, יצוא ענף כרייה וחציבה ויצוא ענף מתכת בסיסית.