יתקשו להפתיע בנתב"ג
יתקשו להפתיע בנתב"ג פלאש 90

שיעור הישראלים שיורדים מהארץ נמצא במגמת ירידה, ו-15.6 אלף ישראלים בלבד ירדו מהארץ בשנת 2010 - הנתון הנמוך ביותר ב-40 השנים האחרונות.

מנתוני הלשכה המרכזית לססטטיסטיקה  עולה שהמשבר הכלכלי העולמי, המחאה החברתית ומחירי הדיור לא הרתיעו את היורדים מלשוב לארץ.

לפי הנתונים, ב-2010 ירדו מהארץ 15.6 אלף איש - לעומת 15.9 אלף איש ב-2009, בהם 94% יהודים (כולל עולים מרוסיה) ו-6% ערבים. מספר היורדים נטו - כלומר, בניכוי אלו שחזרו לישראל - הסתכם ב-5.4 אלף איש בלבד בשנת 2010. זאת לעומת המצב ב-2009, אז ירדו 4.9 אלף איש, ולעומת שיעור היורדים ב-2008 - שעמד על 8.5 אלף איש.

כ- 8.6 אלפים (55%) מבין היוצאים היו גברים, וכ- 7.0 אלפים (45%) מהם היו נשים. 42%  היו רווקים/רווקות ואחוז כמעט זהה היו נשואים/נשואות. קרוב למחצית (49%) מהנשואים יצאו לחו"ל עם בני/בנות זוגם, הרשומים במרשם התושבים. הגיל החציוני של היוצאים היה 28 שנים . 36% היו בני 44-25.

65% מהיהודים והאחרים שיצאו שהם ילידי חו"ל עלו מאירופה, 23% מאמריקה ו-12% ממדינות אסיה ואפריקה. עולים מברית המועצות לשעבר שעלו משנת 1990 ואילך מהווים כ-28% מסך כל היוצאים (4.3 אלף).

עד סוף אפריל 2011 ל- 24% מתוך היוצאים כבר נרשם תאריך חזרה לארץ. משמעות הדבר כי כרבע מהיוצאים שהו בחו"ל לתקופה קצרה יחסית של בין שנה לשנתיים.

מי  חזר מחו"ל?

בשנת 2010 חזרו מחו"ל, לאחר שהייה רצופה של שנה ומעלה, 10.2 אלף תושבי ישראל. שיעור החזרות מחו"ל היה 1.3 חוזרים לאלף תושבים.

כ- 55% מהשבים היו גברים 49% היו רווקים/רווקות וכ-39% היו נשואים/נשואות. מתוך הנשואים כ-40% חזרו מחו"ל עם בני זוגם, הרשומים במרשם התושבים. הגיל החציוני של השבים היה 29.3 שנים. כ- 42% היו בגילים 44-25 (לוח ג').

9.7 אלפים (95%) מהחוזרים סווגו כ"יהודים ואחרים", מתוכם 8 אלפים (83%) יהודים. 0.6 אלפים מהנכנסים היו ערבים (5% מסך הנכנסים). 60% מהם גברים ו- 40% נשים.

הגיל החציוני של הערבים הנכנסים היה 30 שנים ו- 82% מהם ילידי ישראל. מתוך קבוצת ה"יהודים ואחרים"- 4.8 אלפים (50%)  ילידי ישראל ו-4.3 אלפים (44% ) ילידי חו"ל.

65% מילידי חו"ל הם עולים שעלו מכל הארצות משנת 1990 ואילך.  60% מהיהודים והאחרים שהם ילידי חו"ל עלו מאירופה, 25% מאמריקה ו-15% ממדינות אסיה ואפריקה. מבין עולי שנות ה-90 ואילך כ-41% עלו בשנים 2000-2010.  עולים מברית המועצות לשעבר מאז שנת 1990 מהווים כ-21% מסך כל הנכנסים (2.2 אלפים).

לפני חזרתם ארצה 51% מן הנכנסים שהו בחו"ל בין שנה לשנתיים, 18% שהו בחו"ל בין שנתיים לשלוש שנים, 17% שהו בחו"ל בין שלוש לחמש שנים ו-14% שהו בחו"ל יותר משש שנים ברציפות.

מאזן הגירה של הישראלים (לא כולל עולים) שיצאו ושחזרו בשנת 2010 היה שלילי ועמד על כ -5.4 אלף ישראלים (לעומת מאזן שלילי של 4.9 אלף בשנת 2009). שיעור מאזן ההגירה של תושבי ישראל עמד על  0.7 לאלף תושבים, שיעור זהה לזה שנצפה בשנה הקודמת (2009).

מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נמסר כי מאז 1990 המגמה במספר היוצאים התאפיינה בתנודתיות גלית של עליות וירידות לאורך השנים, בעוד שהמגמה של מספר הנכנסים נשארה דומה יחסית לאורך התקופה.

יחד עם זאת, מאז שנת 2001 המגמה נשארה די אחידה: נרשמה ירידה כמעט רצופה במספר הישראלים היוצאים לעומת עלייה כמעט רצופה במספר הישראלים החוזרים.

מאז קום המדינה ועד סוף שנת 2010 יצאו ולא חזרו לאחר שהייה ממושכת בחו"ל (שנה ומעלה) כ-684 אלף ישראלים (לפי מאזני ההגירה המצטברים לשנים 2010-1948). אומדן זה כולל גם את אלה שנפטרו בחו"ל. לפי שיעורי התמותה השוררים בישראל, מוערך מספרם של הישראלים שנפטרו בחו"ל בין 109 ל-140 אלף. לפיכך, האומדן למספר הישראלים השוהים בחו"ל בסוף 2010 נע בין 544 ל-  575 אלף תושבים. אומדן זה אינו כולל ילדים שנולדו בחו"ל לישראלים השוהים בחו"ל.

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו