השכר הממוצע בחודש מאי: 8,816 ש"ח

השכר הממוצע למשרת שכיר עמד בחודש מאי על 8,816 שקל. את טבלת השכר מובילים עובדי חברת חשמל וחברת מקורות.

אורלי הררי - ערוץ 7 , י"ט באב תשע"ב

כסף שטרות
כסף שטרות
פלאש 90

השכר הממוצע למשרת שכיר עמד בחודש מאי על 8,816 שקל - כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בחודש אפריל השנה עמדה המשכורת החודשית הממוצעת על 8,850 שקל ובחודש מרס - על 9,103 שקל.

את טבלת השכר מובילים עובדי חברת חשמל וחברת מקורות ששכרם הממוצע הוא 21,623 שקל לחודש.

בענף בנקאות, ביטוח ופיננסים עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים ב-3.0% בחישוב שנתי בחודשים מרס-מאי 2012, לעומת ירידה של 3.9% בחישוב שנתי בחודשים נובמבר 2011-ינואר 2012.

בענף שירותים עסקיים ירד השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים ב-2.8% בחישוב שנתי בחודשים מרס-מאי 2012, בהמשך לירידה של 0.2% בחישוב שנתי בחודשים דצמבר 2011-פברואר 2012.

מנתוני סקר כוח אדם עולה כי 50.4% מכלל השכירים בענף שירותי רווחה וסעד  עבדו במשרה חלקית. רוב העובדים האלה מתרכזים בענף שירותי מטפלות בית בו 61.0% מכלל השכירים בענף זה עבדו במשרה חלקית.

בחודש מאי 2012 המגזר הגדול ביותר היה מגזר החברות הלא פיננסיות בו היו 2.053 מיליון משרות שכיר (65.8% מכלל משרות השכיר במשק). השכר הממוצע למשרת שכיר במגזר זה היה 9,011 ₪.

במגזר הממשלתי היו 578.4 אלף משרות שכיר (18.5% מכלל משרות השכיר במשק) והשכר הממוצע במגזר זה היה 9,089 ₪.

במגזר החברות הפיננסיות היו 99.4 אלף משרות שכיר (3.2% מכלל משרות השכיר במשק) והשכר הממוצע במגזר זה היה 19,840 ₪.

במגזר משקי הבית היו 199.7 אלף משרות שכיר (6.4% מכלל משרות השכיר במשק) והשכר הממוצע במגזר זה היה 4,126 ₪.

במגזר המלכ"רים הפרטיים היו  190.3 אלף משרות שכיר (6.1% מכלל משרות השכיר במשק) והשכר הממוצע במגזר זה היה 5,049 ₪ .