הקלה. סער
הקלה. סערפלאש 90

שר החינוך גדעון סער הגיע הבוקר (שני) לועדת החינוך של הכנסת, על מנת לפרט את הצעדים השונים בהם נוקט המשרד לקראת פתיחת שנת הלימודים.

במהלך דבריו הודיע השר סער, כי החל משנת הלימודים הקרובה תסבסד המדינה את הטיולים השנתיים לתלמידים בכ-270 מיליון שקלים בשנה, על מנת לסייע להורים.

על פי התכנית החדשה שהציג שר החינוך כל התלמידים במערכת החינוך יזכו לסבסוד התשלום על טיולים שנתיים בהיקף של 40% עד 80% מגובה התשלום. הסבסוד יינתן על פי המצב הסוציואקונומי אליו משתייך בית הספר.

שר החינוך התייחס בדבריו לחשיבות הטיולים השנתיים כחלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים בבתי הספר ועל מצב, שלא ניתן להשלים איתו שישנם תלמידים שלא יוצאים לטיולים שנתיים מטעמים כלכליים.

שר החינוך ציין, כי "הטיולים השנתיים הם חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים ויש להם חשיבות רבה בהקניית ערכים רבים, כמו אהבת המולדת וערכי טבע ונוף. הבטחת השתתפות כלל התלמידים במערכת החינוך בטיולים היא דבר חשוב במכלול ההיבטים- הלימודי, הערכי והחברתי".

"המהלך לסבסוד תשלומי הורים הוא מהלך של הורדת הנטל הכלכלי המושת על כלל ההורים במערכת החינוך", אמר שר החינוך והוסיף, "אנו נבצע אותו באופן דיפרנציאלי, שייתן ביטוי ברור למימד של צדק חברתי"

השר סער ציין עוד, כי המשרד נכנס לטיפול בשוק ספרי הלימוד, זאת על מנת לתמחר במודלים כלכליים ברורים את מחירי ספרי הלימוד.

השר ציין, כי המשרד נכנס בימים אלו למהלך נרחב של פיקוח וטאכיפה בנושאים אלו, גם בנושא המחירים וגם בנושא השימוש בספרי לימוד מאושרים בלבד.

לדברי השר, ההורים המשתתפים בפרוייקט השאלת ספרי לימו חסכו השנה 140 מיליון ש"ח על ידי השתתפות בפרויקט, 38 מיליון ש"ח מתוכם הם בבתי ספר שהצטרפו לתכנית השאלת ספרי לימוד השנה.