הקב"ה מתאווה לתפילתן של ישראל
הקב"ה מתאווה לתפילתן של ישראלפלאש 90

מועצת הרבנים של רבני 'דגל התורה' התכנסה אמש בביתו של מנהיג הפלג הליטאי הרב שטיינמן ברח' חזון איש בבני ברק כדי לדון בהתפתחויות האחרונות על רקע ביטול חוק טל והאצת הליכי הגיוס של חרדים בצה"ל.

בפתח הישיבה אמר הרב שטיינמן כי "כל אחד ודאי יודע את המצב בו אנחנו נמצאים מעת אשר המדינה קמה עד עכשיו, אפילו שלא היו כל כך דתיים, בכל זאת השתדלו שבתורה לא נגעו, שעל ידי התורה מקיימים את העולם, כמו שכתוב אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי, ועכשיו לדאבוננו יש עלינו צרה גדולה, ח"ו רוצים לבטל את לומדי התורה, ואם מבטלים את לומדי התורה, ובחור צעיר לא יכול ללמוד תורה, מתי הוא ילמד? בגיל שמונים? כל התורה צריך לרכוש בצעירותו - ובשביל זה הישיבות, ואם ח"ו יבטלו את זה הרי חלילה מבטלים את כל התורה, נורא ואיום, וצריך רחמים גדולים מהקב"ה.

"לכן נתאספנו כאן להגיד את הכאב שיש לנו ולבקש רחמים על השלטונות של יגעו בתורה ובלומדיה, ונזכה להמשיך עד ביאת הגואל את לימוד התורה, ויזכנו הקב"ה שניוושע תשועת עולמים, ואז אנו יכולים להמשיך, וב"ה שבמשך הזמן הצטרפו אלפים אלפים שלומדים תורה, ובהם כאלו שאף חיברו חיבורים יפים על הש"ס, והבחורים שלמדו תורה גדלו מאד מאד ונהיו ת"ח גדולים מאד, ועכשיו אנו מבקשים רחמים שהקב"ה יעזור לנו שלא ח"ו יפסק לימוד התורה מכלל ישראל, כי בזה חיינו והקב"ה יעזור".

בהמשך פנה הרב שטיינמן גם לחברי הכנסת של 'דגל התורה' – חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב - ואמר כי "נבקש מחברי הכנסת שיסבירו את המצב מהו כי יש כאלו שלא יודעים מה המצב".

עם סיום דבריו של הרב שטיינמן, סקר יו"ר וועדת הכספים משה גפני את סוגיית הגיוס על כל היבטיה והשלכותיה. בהמשך סקר יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני את הנושאים העומדים על הפרק, ובכלל זה נושא הגיוס, בהרחבה.

בפגישה נכחו חברי "מועצת גדולי התורה" של 'דגל התורה': הרב שטיינמן, הרב אדלשטיין, הרב קרליץ, הרב ברגמן והרב שיינר, וקבוצת רבנים נוספת שלבקשת הרב שטיינמן באותו מעמד אף צורפו רשמית ל"חברי המועצת" של התנועה.