ביקורת. שופטי בג"ץ
ביקורת. שופטי בג"ץפלאש 90

בעקבות פקיעת חוק טל, עתרו הבוקר (ג') מספר ארגונים חילוניים לבית המשפט העליון נגד הישיבות בדרישה לעצור את העברת התקציבים לאברכים ולתלמידי ישיבות.

מי שעומד מאחורי העתירה הם מאחורי העתירה הם עמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון, ישראל חופשית, הפורום לשוויון בנטל וח"כ לשעבר רוני בריזון.

בעתירה מבקשים הארגונים האמורים כי בג"צ יורה לממשלה, לשר האוצר, לשר החינוך, וליועץ המשפטי לממשלה לבטל לאלתר את התקציבים המוענקים ל-54,000 תלמידי הישיבות החרדים ואברכי הכוללים.

"בית המשפט הנכבד מתבקש להוציא צו על תנאי המופנה אל המשיבים והמורה להם להתייצב וליתן טעם, אם רצונם בכך: מדוע לא יקבע בית משפט נכבד זה כי אין המשיבים רשאים לבצע העברות כספים כלשהן לרבות כספי תמיכות (למוסדות תורניים, בגין לימודי תלמידים)", כתבו העותרים בעתירתם לבית המשפט.

העותרים מציינים, כי מדובר לא רק בחרדים וכי העתירה מופנית נגד תקציבים ל"תלמידי ישיבה גבוהה, תלמידי ישיבת הסדר ותלמידי כולל לאברכים (שבעבר חל עליהם) עובר לפקיעת תוקפו בחצות ה-1באוגוסט (חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"ב) ואשר דחיית שירותם אינה עוד בתוקף, זאת נוכח הוראתם של מבחני התמיכה "מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות תורניים - לימוד ופעולות" כתוקפם היום".

זהרה ברגר צור מהפורום לשוויון בנטל אמרה בתגובה, כי "לא יתכן שעם ביטולו של חוק טל לא השתנה דבר ועולם כמנהגו נוהג! לא רק שלא החל תהליך גיוס של בני ה 17-18 מהקהילה החרדית, אלא שכספי ההקצבות לישיבות ולכוללים שניתנו במסגרת חוק טל, ממשיכים לזרום. יש להפסיק לאלתר את השערורייה שעושה צחוק מהציבור ומהחוק במדינת ישראל".

ביהדות התורה לא התרגשו יתר על המידה מהעתירה ואמרו בשיחות סגורות כי מדובר בעתירה קנטרנית אשר נועדה לפגוע בעולם התורה. "זהו עוד ניסיון למנוע התפתחות הישיבות הקד' מפריחתם והוא לא יצליח, גם במחיר התנתקותנו ממערך התקצוב הממשלתי. זהו חלק מהסתה פרועה נגד בני ישיבות שהשופטת בדימוס בייניש אחראית לה באופן אישי", אמרו.