אתר קידוח "תמר"
אתר קידוח "תמר"אתר BP

בג"ץ החליט היום (רביעי) לדחות את חמש העתירות שהוגשו בעניין חוק ששינסקי, והטיל הוצאות על העותרים.

ישראמקו ומשקיעיה, שהגישו עתירות נפרדות, וגבעות עולם ישלמו כל אחת 250 אלף שקל הוצאות למדינה, ופרופ' שמואל קניאל שקרא להגדיל את התמלוגים ישלם 18 אלף שקל.מדובר על עתירות שהוגשו נגד חוק ששינסקי, שאושר בכנסת במרץ 2011 וקבע העלאה הדרגתית של גובה התמלוגים שמגיעים למדינה ממאגרי הגז. חמש עתירות שונות, שהוגשו במהלך השנתיים האחרונות, אוחדו לדיון משותף.

בעתירות כנגד החוק נטען, בין היתר, כי חוק ששינסקי הוא בלתי חוקתי, הן מכיוון שהוא פוגע בזכויות קניין באופן בלתי מידתי, והן בשל היותו בעל תחולה רטרואקטיבית. ואולם, שופטי בג"ץ, ס"נ מרים נאור, עוזי פוגלמן וצבי זילברטל, דחו את כל הטענות.

"יש לדחות את העתירה מן הטעם הפשוט שטענותיו של העותר אינן טענות לפגיעה בזכויות חוקתיות, אלא טענות שעניינן המובהק הוא מדיניות חברתית-כלכלית", נכתב בפסק הדין. "העותר איננו טוען לפגיעה בזכות הקניין שלו או של אדם אחר, אלא לפגיעה אסורה בקניינו של הציבור. הוא איננו טוען לאפליה אסורה שלו או של מגזר מסוים, אלא לקיומה של חובת שוויון כללית, האוסרת לשיטתו על אפליה לרעה של הציבור בדרך של הטבות המיועדות למגזר הנפט והגז".