איתמר בן גביר ונעה רוטמן
איתמר בן גביר ונעה רוטמןצילום: פלאש 90

דובר תנועת ארץ ישראל שלנו, עו"ד איתמר בן גביר, משיב מלחמה כנגד מה שהוא מגדיר "השמצות" שהושמעו נגדו בתכנית "מה בוער" והסירוב להעניק לו את זכות התגובה.

בן גביר מתייחס לדבריה של דליה רבין פילוסוף לפיהם הוא "התנפל באלימות", על בתה נועה וכי הוא אמר במהלך העימות לנועה שהוא מצטער שרבין מת, היות "וניתן היה להרוג את רבין עוד פעם".

במכתבו מציין בן גביר, כי "מספר שניות לאחר שידור הדברים,  פניתי אל עורכת התוכנית נורית קנטי, שאגב עוד לפני השיחה איתי ראתה את החומר בטלוויזיה וידעה כי הגברת רבין לא אמרה אמת. מכל מקום שאלתי האם כעת ברור לה שצריך לאפשר לי להגיב ולעלות לשידור וכי אלה הוראות החוק. לצערי, במקום לאפשר לי את הזכות הלגיטימית הודיעה לי הגב' קנטי כי היא מסרבת לאפשר לי לעשות כך וכי, "החוק לא מחייב אותי לאפשר לך להגיב".... זאת ועוד, במהלך השיחה הציעה הגב' קנטי שאמסור הודעה בכתב אך גם באשר להודעה זאת אמרה העורכת המלומדת כי צריך לקצר אותה, וכי "לא הכל ייכנס", ולפיכך הודעתי לה כי אני חוזר ודורש להגיב בצורה מהותית, ואם לא כן אאלץ למסור הודעה ולפיה אנשי התוכנית לא מאפשרים לי להגיב. אמרתי לגב' קנטי שהודעה זאת לא באה בשום פנים ואופן חלף התגובה העניינית שאני מבקש ורוצה להגיב, אך היא התעלמה מהדברים ושבה וציינה כי לדעתה היא לא חייבת לאפשר לי להגיב".

במכתבו דורש  עו"ד בן גביר פרסום התנצלות על ידי רזי ברקאי, ופיצוי על סך ארבע מאות אלף ש"ח והוא מצטט את הוראות החוק. "סעיף 17(א) לחוק קובע כי:"פורסמה לשון הרע, באמצעי התקשורת, לא תעמוד הגנת תום לב, לעורכו,למי שהחליט בפועל על הפרסום או לאחראי על אותו אמצעי תקשורת אם הנפגע או אחד הנפגעים דרש מ מנו לפרסם תיקון או הכחשה מצד הנפגע ולא פרסם את התיקון או ההכחשה בכותרת מתאימה במקום, במידה, בהבלטה ובדרך שבה פורסמה אותה לשון הרע ותוך זמן סביר מקבלת הדרישה ובלבד שהדרישה הייתה חתומה בידי הנפגע, שהתיקון ההכחשה לא היה בהם משום לשון הרע, או תוכן בלתי חוקי אחר, ואורכם לא חרג מתחום הסביר".

במכתב למפקד גלי צה"ל, ירון דקל, הוסיף בן גביר, כי "מעבר לשאלה המשפטית עומדת לפתחך שאלה מוסרית ואתית והיא שאלת האיזון וההגינות של אנשי התוכנית. זו לא הפעם הראשונה שמר ברקאי  והגב' קנטי שוללים את זכות התגובה ופוגעים פגיעה אנושה לא רק בהוראות החוק והנהלים בעניין, אלא באמון הציבור בתחנת גלי צה"ל.  תחנה זו  שמטרתה להיות "הבית של החיילים",  הפכה להיות במידה מסויימת "הבית של אנשי השמאל הקיצוני"  בזכותם של רזי ברקאי והגב' נורית קנטי".

בן גביר מציין, כי "באותה תוכנית שבה סירבו לאפשר לי את זכות  התגובה ראיין מר ברקאי בהרחבה את מי שקורא לסרבנות של חיילי צה"ל כנגד החלטה – עתידית אם תתקבל- להפציץ את הכור האיראני.- כלפי אותו איש שמאל קיצוני, אין למר ברקאי והגב' קנטי שום התלבטות אם לאפשר לו "זמן שידור, ולפתוח בפניו מיקרופון". אבקש לציין כי לא הכל שחור בגלי צה"ל ומן ההגינות לומר – גם במסגרת זו - שיש תוכניות שבהן ההתנהלות היא אחרת. יש כתבים המקפידים על הבאת שני הצדדים, ועורכים המדקדקים באשר לזכות התגובה ועל כל אלה תבוא הברכה".