סיום הש"ס
סיום הש"ס צילום: יעקב לדרמן

בית שמש חגגה השבוע מעמד כביר לכבודה של תורה ולכבודם של מסיימי הש"ס בבית שמש, מעמד שנערך לראשונה בתולדות בית שמש ברחובה של עיר, דבר המסמל יותר ויותר את התרחבות גבולי הקדושה בעיר, ופריחת קהילות הקודש בעיר המתחדשת.

מעמד סיום הש"ס המרכזי בבית שמש נערך במגרש החניה הענק שבמרכז המסחרי ברמת בית שמש וברחובות הסמוכים לו, כשמערכות הגברה העבירו את הדי השמחה לקהל האדיר שהגיע מכל שכונות העיר בכדי להשתתף במעמד וליטול חלק עם מרימי קרנה של תורה.

המעמד נפתח בדברי התעוררות, על ידי הרב דוד כהן ראש ישיבת חברון וחבר מועצת גדולי התורה, שהביע בפתח דבריו את התרגשותו הרבה בראותו איך ברחובה של עיר התקבצו להם אלפים לשמוח בשמחת התורה. "בית שמש הייתה לעיר של תורה וכבוד התורה, עיר הסמוכה לירושלים ומקבלת אט אט גם מצביונה המקודש של עיר הקודש", אמר.

"עם ישראל נמצא בסכנה גדולה, אוייבני מבקשים לקום עלינו, ובימים אלו נזכור כולנו כי הנשק שלנו היא התורה הקדושה, וככל שנרבה את לימוד התורה נחזק את חומות הבטחון של עם ישראל", אמר בנאומו.

הרב אליהו אבא-שאול, ראש ישיבת 'אור לציון' עמד  על חשיבות קביעת עיתים לתורה דבר יום ביומו, ובמיוחד באמצעות לימוד 'הדף היומי' שמי שנכנס למסגרת זו לומד בקביעות בלי להפסיד אף יום אחד של תורה, ולכך זהו דבר מבורך שמארגנים מעמדים גדולים לכבוד לומדי הדף היומי, ומביאים את חשיבות העניין גם לאלו שלא היו במחזור הלימוד הקודם.

באירוע הקריא הרב פרלשטיין את מכתבו של הרב שטיינמן שעמד במכתבו על כך שקביעת עתים לתורה משנה את כל אורח החיים של הלומד וגם משנה בתכלית ולטובה את כל ביתו. אחר כך הקריא את מכתבו של הרב אוירבעך שעמד במכתבו על חשיבות החיבור ללומדי התורה, וגם אלו שדחוקים בפרנסתם צריכים לקבוע עיתים לתורה.

עם תום אמירת הקדיש בסיום הש"ס, פתחה התזמורת המורחבת בניהולו של המנצח והמעבד משה מונה רוזנבלום במחרוזות שירי אהבת תורה, כשעמו ילד הפלא יענקי שטרן, וחברי מקהלת חסידי פיטסבורג שהנעימו את המעמד בשירתם.