העסק עובר על חוקי עזר ועובד בשבת? אז מה?

ביהמ"ש קיבל את עתירת AMPM לחייב את עיריית ר"ג לתת לחברה רישיון עסק למרות שבכוונתה לעבור על חוקי העזר ולעבוד בשבת.

שמעון כהן - ערוץ 7 , ה' באלול תשע"ב

העסק עובר על חוקי עזר ועובד בשבת? אז מה?-ערוץ 7
מפעל. אילוסטרציה
פלאש 90

תארו לכם שפלוני מבקש מהעירייה אישור לבניית מתקן מרעיש בשכונת מגורים.

אותו פלוני בהיותו אדם ישר לא יסתיר את כוונותיו ובריבוע 'מטרת הנכס' שבמסמכי הבקשה ימלא את המילים 'הרעשה' ובסעיף שעות הפעילות יכתוב '24 שעות ביממה'.

מה הסיכויים שהבנייה תאושר לו? אני מרשה לעצמי לקוות שמישהו בעירייה ימנע את אישור המיזם בתואנה שתכליתו היא עבירה על חוק עזר עירוני, וגם אם יטען אותו פלוני (בידי עורך דינו המלומד כמובן) שאין קשר בין אישור הבנייה לבין מטרת הבנייה, וכי בינתיים לא נעשית כל עבירה ורק כאשר תיעשה העבירה ניתן יהיה להפעיל את סמכויות האכיפה, סביר להניח שהוא וטענותיו ינופנפו ממדרגות בית המשפט.

אז איך קורא שבימים האחרונים פסק בית המשפט לטובת חברת 'AMPM' ונגד עיריית רמת גן שביקשה להתנות את רישיון העסק שיינתן לחברה בעמידה בחוקי העזר שאחד מהם הוא השבתת העסק בשבת? לא ברור.

בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו קבע בהכרעתו שעיריית רמת גן אינה יכולה להוסיף לתנאי רישיון העסק את חוקי העזר של העיר, ובכללם חוק המנוחה בשבת. "העובדה כי העותרת [אי. אם. פי. אם] איננה ממלאת אחר הוראות החוק העזר בעניין שעות עבודה ומנוחה אין בה כדי לפגוע במעמדה לעניין בקשתה לרישיון עסק שבקשר אליה אין היא חסרת ניקיון כפיים", נכתב בהכרעת הדין.

השופטת (סגנית נשיא בית המשפט) אסתר קובו קבעה כי התנאים לקבלת רישיון עסק קבועים בחוק רישוי עסקים, וכי אי אפשר להוסיף עליהם תנאים אחרים. המשמעות היא שהרשות חייבת לתת את רישיון העסק גם אם העסק עובר עברות אחרות שאינן כלולות בחוק רישוי עסקים, כמו למשל במקרה שלנו - עברות על חוק העזר בעניין שעות עבודה ומנוחה.

לדברי השופטת "הכללת חוק העזר בדבר שעות עבודה ומנוחה כתנאי ברישיון מכוח עקרון שמירת השבת ולא בהסתמך על מטרות הרישוי הוא מעשה הזר לחוק ונוגד אותו. יבוא חוקי העזר למסגרת חוק רישוי עסקים על מנת לעשות שימוש בסנקציות הקבועות בחוק הנ"ל ולא באלה של חוק העזר איננה ראויה. ענייננו בעקיפה של הסנקציות הקבועות בחוק העזר באמצעות חוק רישוי עסקים".

עוד הוסיפה השופטת וקבעה כי "אסור לה לרשות לערב שיקולים דתיים, או כל שיקול אחר שאיננו מקדם את תכליות החוק המסמיך – חוק רישוי עסקים. כוונתה של עיריית רמת גן לקדם שמירה על ה"סטאטוס קוו" באמצעות שימוש בסמכות הנתונה לה כרשות רישוי, פסולה מיסודה".

"פסק הדין מצמצם את יכולת הרשות לפעול נגד עסקים פתוחים בשבת", קובלים בתנועת 'השבת הציבורית', תנועה שחרטה על דגלה עידוד ציבורי ואזרחי של מפעלים שומרי שבת. יו"ר התנועה, גיל אפרתי, אומר לערוץ 7: "המאבק בנושא השבת מתנהל גם במישור המשפטי, יחד עם זה אנו חושבים כי המאבק הציבורי הוא המכריע, ובו יש לכל אחד מאתנו יכולת להשפיע. על הציבור שהשבת יקרה לו להעדיף לקנות בעסקים שומרי שבת. זה ביכולת של כל אחד מאתנו. אם כציבור נקפיד על כך – נוכל להשפיע ולשנות. הפעולה שלנו כציבור – היא זו שתקבע". אפרתי אף פונה לציבור ואומר: "אל תמתינו שמישהו אחר יעשה את העבודה. זכור את יום השבת לקדשו – גם במהלך ימי החול".

יצוין כי בנוסף לכל הורתה השופטת קובו לעיריית רמת גן לשלם לAMPM את הוצאות המשפט בסך של 50,000 שקלים.