עמותת "קולך", בסיוע המרכז הרפורמי לדת ומדינה, הגישה היום לבית המשפט המחוזי בירושלים תביעה נגד תחנת "קול ברמה" שלא מעלה לשידור את ציבור הנשים בשום אופן, בטענה על אפליית נשים.

העמותה תובעת את "קול ברמה" בסכום של 104 מיליון שקלים בשם אותן נשים פגועות שרוצות לעלות לשידור ולא יכולות. העמותה ערכה סקר דרך חברת הסקרים "שריד", שבו הוצג כי 30% ממאזינות התחנה נפגעות מהדרת הנשים הזאת.

עוד נקבע כי "התחנה לא מעלה לשידור נשים כלל, לא כמראיינות ולא כמרואיינות,  בין אם מדובר בידיעה חדשותית, ובין אם מדובר בהבעת דעה והעלאת שאלה. הסירוב קיים בכל צורה, ואשה המעוניינת להגיב צריכה לעשות זאת דרך המענה הקולי בלבד, מבלי שישמעו את קולה מעל גלי האתר".