התקציב יוכפל. שמחון
התקציב יוכפל. שמחוןפלאש 90

שר התמ"ת שלום שמחון השיב היום בשם הממשלה להצעות לסדר בכנסת שעסקו בנושא התעסוקה במשק. שמחון אמר כי ביחס לשנים האחרונות, שוק התעסוקה בישראל נמצא כיום במצב טוב היסטורית. "אחוז אבטלה שנרשם ביולי של - 7.2%  דומה לממוצע בשנת 2011 שעמד על 7%,  ונמוך משנת -2010 ו- 2009 בהן הוא היה גבוה יותר- 8.3%, ו-9.4%. שיעור השתתפות בתעסוקה,  63.5%, הוא גבוה, יותר משהיה בשנים-2011 ו-2010, בהן עמד על כ-62.5%. על פי נתוני הלמ"ס ישנן 70,000 משרות פנויות. בשנתיים האחרונות נרשם גידול משמעותי של כ-314 אלף במספר המועסקים. גידול זה במספר המועסקים, מבטא עלייה בשיעור ההשתתפות  -  מ61.9% ברבעון השני של 2009 ל-63.4% ברבעון השני של 2012, וירידה של שיעור האבטלה מ-9.9% ברבעון השני של 2009 ל -  7% ברבעון השני של 2012.

עוד אמר שר התמ"ת כי עם זאת, בחודשים האחרונים ניתן להבחין בשינוי מגמה אפשרי ובהחמרת המצב. עפ"י נתוני שירות התעסוקה, בנובמבר 2011 הסתיימה מגמה בת שנתיים של ירידה במספר דורשי עבודה רשומים בלשכות, ומאז נובמבר 2011 חלה מגמת עלייה בדורשי עבודה רשומים בשיעור חודשי ממוצע של 0.4%. עוד ניתן לראות, כי קיימת ירידה קלה בשיעור התעסוקה ועלייה מסוימת בשיעור האבטלה מ-6.8% בינואר 2012, ל-7.2% ביולי האחרון. מספר דורשי עבודה הרשומים בלשכות התעסוקה בחודש יולי השנה, עמד על 202,768, זאת לעומת  196,876, ביולי אשתקד.

שמחון הדגיש בדבריו כי נתון זה עדיין נמוך משמעותית ממספר דורשי העבודה ביולי 2009, שהיה 224,901.  את חלק מהעלייה במספר דורשי העבודה ב-2012, ניתן להסביר גם בעלייה בשיעור ההשתתפות הכולל בשוק העבודה.

באשר להיקף המפוטרים אמר שמחון כי "מספר המפוטרים בחודש יוני עמד על 16,084 שהוא מספר שיא מאז יולי  2009, מתוכם 7,497 גברים ו – 8,587 נשים". שמחון הציג פילוח של הישובים בהם נרשם המספר הגבוה ביותר של מפוטרים בחודש יוני והם: תל אביב יפו, עם - 1,072 מפוטרים, ירושלים -  803, אשדוד - 628, ראשון לציון - 625, פתח תקווה - 533, חולון - 486, בבאר שבע -  479, חיפה - 475 , נתניה - 465, ובאשקלון 367. בנוגע לתובעי הבטחת הכנסה – מספרם המקורי של דורשי עבודה תובעי הבטחת הכנסה בחודש יוני, הסתכם ב –111,349, מהם 69,595 מוגדרים באבטלה קשה – כלומר, מעל 270 יום. בהבטחת הכנסה קלה, כלומר מתחת ל 270 יום, יש  41,754 דורשי עבודה.

השר הסביר בנאומו כי אתגר התעסוקה במשק הישראלי הוא כפול - הוא כולל את העלאת שיעור ההשתתפות של קבוצות אוכלוסייה מעוטות השתתפות, ובמקביל - שמירה על שיעור אבטלה נמוך במשק הישראלי כולו, בשגרה, ועל אחת כמה וכמה בעת משבר.

"מדיניות הממשלה מתמקדת בהעלאת שיעורי התעסוקה, ולשם כך, יש לפעול בשני מישורים:

במישור הראשון, יש לפעול להעלאת שיעורי ההשתתפות של קבוצות מעוטות השתתפות בשוק העבודה - דוגמת נשים ערביות וגברים חרדים.

שיעור השתתפות בשוק העבודה של גברים חרדים בשנת 2011, עמד על  46.8%.  שיעור השתתפותן של נשים ערביות היה- 28.5%. נתונים אלה  נמצאים ביחס נמוך לממוצע ה-OECD , העומד על שיעור השתתפות של  76.2%.

המישור השני בפעילות הממשלתית, מתמקד בשמירה על שיעור אבטלה נמוך. משרד התמ"ת מפעיל מגוון תוכניות, כמו למשל - הכשרה מקצועית מותאמת לשוק העבודה, סיוע למעסיקים, וכלים נוספים הנבחנים היום במשרד".

לדבריו "על מנת לעמוד ביעדי הממשלה לשנת 2020 יש ראשית, להגדיל את מספר המועסקים בחברה הערבית ב-10 השנים הקרובות בכ-300 אלף, 200 אלף גברים ו-100 אלף נשים. שנית, להגדיל את מספר המועסקים במגזר החרדי ב-10 השנים הקרובות בכ-80 אלף, 50 אלף גברים ו-30 אלף נשים".

עוד ציין בדבריו כי בהתייחס למתרחש בעולם, הצפי בישראל הוא, לשיעור צמיחה נמוך בשנת 2013, לעומת שנים קודמות. סביר כי היקף יצירת מקומות העבודה בישראל, יצטמצם ויושפע מהמצב בעולם, ומהאווירה הכלכלית בשווקים, ועל כן יש להיערך לאפשרות של הרעה בשוק התעסוקה.

"משרד התמ"ת מקדם מזה זמן מה, תכנית להתמודדות עם האטה כלכלית צפויה במשק, המתמקדת הן בצד עידוד ההיצע למקומות עבודה, דהיינו -יצירת מקומות עבודה חדשים ושמירה על קיימים, והן בתחום הביקוש לעובדים. התכנית נמצאת בשלבים סופיים של גיבוש ומתמקדת בעיקר ביצירת כלי סיוע שרמת היישום שלהם גבוהה, כלומר כלים קיימים, שיעילותם כבר הוכחה, וקיים צורך בתגבור תקציבי להפעלתם. במקביל, אנו מפעילים סיוע, וכלים תשתיתיים המצויים בשלבים מתקדמים של הכנה לקראת יישום".

שמחון סיפר כי בתוכנית מגוון כלים - החל מסיוע לעסקים קטנים ובינוניים, דרך תמיכה בתשתיות פיתוח של אזורי תעשייה בפריפריה, סיוע במענקים של מרכז השקעות, בסבסוד שכר לעובדים חדשים, בהכשרות מקצועיות למובטלים, בשכלול ובתגבור כלי התמיכה של שירות התעסוקה ועוד. "עבור כל כלי וכלי, ניתח המשרד מהו התקציב הנדרש, ומהי תוספת העובדים הצפויה מהפעלתו".