ממשלת חמאס ממשיכה באופן שיטתי להחיל הלכה למעשה את השלטון האסלאמי ברצועת עזה.

אוסאמה עבד אל-חלים אל-עיסאווי, שר התקשורת, הטכנולוגיה והמידע בממשלת חמאס, הוציא (23 באוגוסט) צו המורה על הסרה של אתרי אינטרנט הפוגעים במוסר.

הצו אמור להיכנס לתוקף החל מה-1 בספטמבר 2012 והוא מחייב את ספקיות האינטרנט לפעול בהתאם לו.

ממשלת חמאס נסמכת בהחלטתה נסמך על חוק היסוד הפלסטיני מ-2003 ותיקוניו, חוק התקשורת מ-1996 וחוק העונשין הפלסטיני מ-1936.

הצו כבר תורגם למדיניות מעשית בידי אגף הרישוי במשרד התקשורת של ממשלת חמאס, שהוציא ב-26 באוגוסט הנחיה חד משמעית לספקיות האינטרנט למלא אחר הוראות החלטת הממשלה ומזהירם מפני העונשים הקבועים בחוק. החלטת הממשלה והוראות משרד התקשורת אינן מפרטות איזה תוכן ייחשב "בלתי מוסרי" באתרי אינטרנט.