תתפטר? אלשיך
תתפטר? אלשיך פלאש 90

מערכת בתי המשפט מכחישה את הדיווחים לפיהם ישנו הסכם שנעשה בין נשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס, לסגנית נשיאת ביהמ"ש המחוזי בת"א, השופטת ורדה אלשיך

על פי הדיווחים, עתידה השופטת אלשיך לפרוש מכס השיפוט בדצמבר 2012, זאת בעקבות ההאשמות נגדה על זיוף פרוטוקול דיון לרעתו של עורך דין שהופיע בפניה.

ממערכת בתי המשפט נמסר, כי "כפי שציינו במענה לשאילתות, ולמען הסר ספק והעמדת דברים על דיוקם, יובהר שוב כי לא נערך כל הסכם ולא הייתה כל הסכמה או הבנה, אם בכתב או בעל פה, אם בשתיקה או במפורש, לפיו השופטת אלשיך תפרוש בחודש דצמבר הקרוב או בכל מועד אחר".

בדוברות בתי המשפט מדגישים, כי "כל פרשנות אחרת מבוססת על מידע או השערות שאין להם אחיזה במציאות".

ראשי המחוזות בלשכת עורכי הדין פנו לאחרונה לשר המשפטים יעקב נאמן בבקשה שיגיש קובלנה משמעתית נגד השופטת אלשיך, צעד הנמצא בסמכותו הבלעדית.

במכתבם מציינים ראשי המחוזות, כי "בנסיבות העניין התעלמות לחלוטין עלולה להוביל, ובצדק, לפגיעה קשה באמון הציבור במערכת המשפט ולחיזוק הסברה הציבורית שאין דין שווה לכל. איננו מעלים על דעתנו שלפחות צעד כאמור לא יינקט בנסיבות העניין. עם הגשתה של קובלנה כאמור, מן הראוי שתפנה לכב׳ הנשיא בבקשה שישקול השעיה זמנית של כב׳ השופטת".

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו