רדיו
רדיוצילום: פלאש 90

שופטת בית משפט השלום בירושלים, אנה שניידר, קיבלה את תביעת המדינה נגד ישראל בונדק, מפעילה לשעבר של תחנת הרדיו הפיראטי "קול המזרח".

השופטת שניידר קבעה, כי בונדק ישלם למדינה סך של 262,000 ש"ח כפיצוי על השימוש שעשה בתדרי הרדיו.

מדובר בפסק דין בתביעה אזרחית נגררת שהגישה המדינה, בעקבות הרשעתו של בונדק בעבירות של הפעלת תחנת רדיו פיראטית שלא בהתאם להועדת תדרי רדיו והקצאתם, ומבלי שניתן לו כל רישיון או זיכיון על ידי המדינה.

בכתב התביעה טענה המדינה, כי בונדק עשה שימוש שלא כדין במשאב מוגבל של המדינה - תדרי רדיו -ונמנע מתשלום האגרה המשתלמת למדינה עבור קבלת רישיון רדיו והועדת תדרי שידור.

השופטת שניידר קיבלה, כאמור, את טענת המדינה וקבעה כי על הנתבע להשיב למדינה את שווי סכום האגרות שהיה עליו לשלם אילו הועדו והוקצו תדרי שידור כדין.