"תחת רגלי נשיא ביהמ"ש העליון מתנהלת הפיכה"

ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת המשיכה היום לדון בהצעת שר המשפטים לבוררות חובה בהליכים אזרחיים שמתנהלים בבתי משפט השלום.

ישי קרוב , י"ז באלול תשע"ב

אשר גרוניס
אשר גרוניס
פלאש 90

ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת המשיכה היום (שני) לדון בהצעת שר המשפטים לבוררות חובה בהליכים אזרחיים שמתנהלים בבתי משפט השלום.

הצעת החוק מבקשת להקל על העומס המוטל על בתי המשפט באופן של הסמכת נשיאי בתי משפט השלום להעביר לבוררות תביעות אזרחיות עד סך 2.5 מיליון ₪, אף ללא הסכמת הצדדים להליך.

למעט תביעות פיצויים עקב נזקי גוף, תביעות מנהליות ותביעות עקרוניות או בעלי השלכה ציבורית, אשר לא יופנו לבוררות. הבוררות תנוהל בפני עו"ד שימונו ע"י ועדה ממליצה לשר המשפטים. הצדדים יוכלו לערער על הכרעת הבורר בפני בית משפט. כיום, הצדדים להליך מופנים להליך בוררות רק בהסכמת שני הצדדים.

נציגת הנהלת בתי המשפט, עו"ד שירי לנג, אמרה כי נשיא בית המשפט העליון השופט גרוניס כתב לוועדה, כי הוא מתנגד להצעת החוק בטענה כי ההצעה פוגעת בעצמאות מערכת המשפט, בזכות להליך הוגן ובזכות הפנייה לערכאות. ההצעה אינה חוקתית ולא תשיג את המטרה, כיון שהיא עלולה להטיל עומס על בתי המשפט. הנשיא אף חושש מפני ניגוד עניינים בו עלול להימצא הבורר". לנג אמרה כי הוספת משמרת שיפוט שניה כרוכה בעלויות גבוהות.

במהלך הדיון, שאל ח"כ יריב לוין "למה הנשיא מתערב בנושא - הוא הופך את עצמו לצד בהליך" ח"כ יצחק הרצוג השיב "כי מפריטים לו את המערכת. תחת רגלי נשיא בית המשפט מתנהלת הפיכה". הרצוג הציע שהנשיא גרוניס יופיע בפני הוועדה ויסביר את דעתו. "תבקשו תוספת תקציב לשופטים. בגלל זה להרוס את כל המערכת ? אסור לכפות בוררות על אזרחים רק בגלל שמישהו לא יודע לנהל את המערכת ! האזרחים דורשים דין וחשבון והם יחליפו את מי שיושב בתפקידים האלו. יהיו מצבים מטורפים של ניגוד עניינים ולעולם לא נדע עליהם. זוהי הפרטה של מערכת המשפט". ח"כ דוד רתם השיב "גם קבלת פס"ד תוך זמן סביר זה זכויות אזרח".

ח"כ רחל אדטו אמרה כי יש צורך לשקול בכובד ראש את דעתו של נשיא בית המשפט. ח"כ דוד רתם השיב "שלא יהיה לך ספק. הדעה היחידה שאני מתחשב בה, היא של הנשיא גרוניס". עוד אמרה אדטו "קחו את הכסף שיוקצה לבוררים, ותמנו עוד שופטים. אנחנו רוצים שופטים אובייקטיבים. בכסף שהוקצה לבוררות, מי שילכו לשמש כבוררים, הם רק עורכי הדין הצעירים והלא מנוסים".

ד"ר דפנה קפליוק מהמרכז הבינתחומי בהרצליה הציעה מתכונת בוררות חובה בפני בוררים שיבחרו רנדומלית. בהסכמת הצד החלש, שהוא בד"כ אזרח שתובע חברות ביטוח קבלנים וכו' והחלטתו תחייב את החברות לפנות להליך בוררות. לדעתה ראוי שהמדינה שתציע את ההליך לאזרח, תתחייב לפנות להליך בוררות בתביעות נגדה.

נציג לשכת עורכי הדין עו"ד ארן גולן אמר "הלשכה מתנגדת מכל וכל להצעה במתכונתה הנוכחית. אפשר למצוא שופטים לשעה. אותם עו"ד שמבקשים להתמנות לשפיטה, ימונו על ידי הועדה לבחירת שופטים לתקופה קצובה מעין שירות מילואים לשופטים".

נציגת האגודה לזכויות האזרח עו"ד אן סוצ'יו אמרה "העמס בבתי המשפט נוראי. העוול נמשך כבר שלושה עשורים ופוגע בזכות הגישה לערכאות. אולם, מה שמוצע, זה לפתור עוול אחד בעוול אחר. אין בין ההצעה לבין בוררויות ולא כלום. לא יחולו על הבוררים הכללים שמבטיחים את עצמאות השפיטה כמקובל אצל שופטים כמו ייחוד המקצוע, כללי אתיקה, נציב פניות הציבור ועוד".

הדיון בהצעת החוק צפוי להמשך בשבוע הבא. ח"כ רתם ביקש מנציגי משרד המשפטים להתייחס בדיון הבא, לטיעוניו של נשיא בית המשפט העליון.