אילוסטרציה
אילוסטרציהפלאש 90
כתוצאה מביטולו של חוק טל, מתעכבת העברת התקציב החודשי ממשרד החינוך לישיבות ולכוללים לחודש ספטמבר.

במשרד החינוך הסבירו כי החודש חל עיכוב מסוים בהעברת התקציב לאחר שנתגלה צורך בתיקון מיידי של מבחני התמיכה כדי שיותאמו מבחינה משפטית, וכי המשרד יעביר את התקצוב השוטף בתחילת השבוע הבא.

"בדרך כלל תקציב הישיבות מועבר ב-5-6 בכל חודש. תקציב חודש זה יועבר בתחילת שבוע הבא וזאת לנוכח ביטולו של חוק טל והצורך בתיקון מבחן התמיכה שמתייחס למצב הביניים. פרסום התיקון ברשומות התעכב בהוראת משרד ראש הממשלה וזאת לאחר ששר החינוך כבר חתם לפני שבוע על הנהלים המתוקנים כשהמינוח 'כמופיע בחוק טל' שונה לאור פקיעת החוק. והנהלים פורסמו היום ברשומות ובעיתונות לעיון הציבור כשהמועד להערות זה המינימום עד לסוף שבוע", אומרים במשרד החינוך ומבטיחים כי "ביום ראשון יאשר משרד המשפטים את הנהלים והתקציב יועבר כבר בתחילת שבוע הבא".

לפני מספר שבועות עתרו לבית-המשפט העליון מספר ארגונים חילוניים ביניהם עמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון, ישראל חופשית, הפורום לשוויון בנטל וח"כ לשעבר רוני בריזון.

בעתירה ביקשו העמותות כי בג"צ יורה לממשלה, לשר החינוך, לשר האוצר וליועץ המשפטי לממשלה לבטל את התקציבים ל-54,000 תלמידי הישיבות החרדים ואברכי הכוללים. לטענת העותרים, על-פי המבחנים לתקציבי הישיבות, מי שיכולים לקבל תקציב זה רק מי שיש להם פטור משירות צבאי ומי שקיבלו דחיית שירות על פי חוק טל שפג תוקפו.?

"בית המשפט הנכבד מתבקש להוציא צו על תנאי המופנה אל המשיבים והמורה להם להתייצב וליתן טעם, אם רצונם בכך: מדוע לא יקבע בית משפט נכבד זה כי אין המשיבים רשאים לבצע העברות כספים כלשהן לרבות כספי תמיכות (למוסדות תורניים, בגין לימודי תלמידים), לרבות, תלמידי ישיבה גבוהה, תלמידי ישיבת הסדר ותלמידי כולל לאברכים (שבעבר חל עליהם) עובר לפקיעת תוקפו בחצות ה-1באוגוסט (חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"ב) ואשר דחיית שירותם אינה עוד בתוקף, זאת נוכח הוראתם של מבחני התמיכה "מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות תורניים - לימוד ופעולות", כתוקפם היום".