הכיכר החדשה בכניסה לאפרת
הכיכר החדשה בכניסה לאפרתמועצת אפרת

ועידת השמות הממשלתית תתכנס בקרוב שוב בנושא אפרת- אפרתה כדי לקבוע האם החלטתם מלפני שלושים שנה עדיין בתוקף או השם המקובל בפי התושבים הוא שיתקבל.

הישוב אפרת שבגוש עציון סובל שנים מפיצול שם. משרדי הממשלה, השלטים המכוונים לישוב ובמסמכים רשמיים נקרא הישוב "אפרתה" אולם תושבי הישוב והשלט בכניסה אליו, מכנים את הישוב "אפרת".

הפער הזה הציק רבות לתושבים ובמהלך השנה האחרונה, ביוזמת המועצה המקומית, דנו בפורומים שונים בישוב כיצד יש לנהוג ומהו השם המועדף, אחרי שהגיעו למסקנה שיש לתת לישוב שם אחיד.

תושבי הישוב החליטו שלישוב יש לקרוא אפרת. עם קבלת ההחלטה פנה עודד רביבי, ראש מועצת אפרת, לועדת השמות הממשלתית בבקשה לדיון חוזר בדבר שם הישוב. אתמול, יום חמישי, התכנסה הועדה אשר הורכבה מהרכב הוועדה שדנה בשמו של הישוב לפני שלושים שנה ובנוכחות הפרופסורים אהרון דמסקי ויוסי כץ- תושבי הישוב ובהשתתפות עודד רביבי ראש המועצה אשר קבל את האפשרות להשמיע את קול התושבים. בתום ישיבת הועדה הוחלט שדעת התושבים היא שנצחה מהיום יקראו לישוב גם באופן רישמי "אפרת".

עודד רביבי ראש מועצת אפרת אמר "בישוב אפרת גרים אנשים משכילים רבים, חלקם למין היום הראשון קבעו שוועדת השמות שגתה. מאחר ובמציאות השתרש השם אפרת ביקשה המועצה לבדוק מה דעת רוב התושבים בנושא. סקר פנימי שנערך מצא כי למעלה מ90% מהתושבים היו רוצים לראות את השם מתוקן באופן רשמי ל"אפרת".

בעקבות זאת התכנסה וועדת השמות היישובית אשר החליטה לאמץ את תוצאות הסקר ולפנות יחד עם המועצה לוועדת השמות הממשלתית. אנו שמחים מאוד על החלטת הוועדה לקרוא לישוב "אפרת" לפי בקשת התושבים.