חלב ומוצריו על מדף הסופרמרקט
חלב ומוצריו על מדף הסופרמרקטפלאש 90

שופט בית משפט השלום בירושלים, דב פולוק, הרשיע בשבוע שעבר את ציון סינאי, בעל סופרמרקט סיני ברחוב גבעת שאול, ירושלים, בעוון מכירת מוצרים בפיקוח בסכום העולה על הסכום המותר לפי חוק.

סיני, שזכה לביקור מפקחי מחוז ירושלים במשרד התמ"ת בתחילת חודש אפריל 2010, כנראה לא האמין כי אלו ישובו אל המרכול שבבעלותו, כחודש לאחר מכן ויבדקו האם תיקן את דרכיו ועדכן את מחיר המוצרים בפיקוח, שנבדקו בפעם הקודמת.

בשני ביקורי פיקוח שערך משרד התמ"ת במינימרקט הירושלמי נמצא כי בעל המינימרקט, אינו פועל לעדכון המחיר למחירו המפוקח, כנדרש על פי חוק. בעקבות כך, פתחו מפקחי התמ"ת בחקירה פלילית שבסיומה הוגש כתב אישום ע"י המחלקה המשפטית במשרד התמ"ת, באמצעות עו"ד יונתן יוסף.

כתב האישום מעלה כי בשני מועדים נפרדים (20.5.10, 15.4.10) התגלה במסגרת ביקרות מפקחי משרד התמ"ת כי התבצעה הפקעת מחירים במינימרקט. המדובר בהפקעות של שני מוצרי יסוד - 12 ביצים באריזה קמעונאית בגודל גדול וחלב טרי 3% שומן 1 ליטר (רגיל) בקרטון. החריגות היו חריגות משמעותיות. כמו כן, הקמעונאי בעל המינימרקט ביצע את אותה עבירה בעבר כאשר הפקיע מחירים והורשע בגין עבירה זו בשנת 2007. 

במסגרת הדיון הודה בעל המרכול בעבירות ההפקעה שבעובדות כתב האישום אולם טען להגנתו כי המחירים נמכרו בהתאם למחיר המפוקח הקודם. עוד טען בעל המרכול, כי הוא אדם נכה ובכך הטיל את האחריות על העובד שלו, המפעיל את המרכול, לטענתו, בהיעדרו. לטענתו, לא ביקש לעשוק איש וטען בפני בית המשפט כי המחירים כיום מעודכנים כחוק.

שופט בית משפט השלום בירושלים, דב פולוק, קבע כי בהתחשב בעובדות שהוצגו בפניו במסגרת הטיעונים לעונש ולאור עובדות כתב האישום בהם הודה הנאשם ועברו, על הנאשם יושת קנס פלילי בסך 7500 ₪. כמו כן, חייב השופט פולוק את בעל המרכול לחתום על התחייבות להימנע מעבירה בגובה 5000 ₪ להימנע במשך לשנתיים.

יובהר כי הקנס הפלילי המקסימלי לעבירה בודדת של הפקעת מחיר הינו בסך 226,000 ₪ ובכתב האישום מצויינות ארבע עבירות נפרדות של הפקעה.

התובעת הראשית במשרד התמ"ת, עוה"ד גלי לוי ציינה כי "גזר הדין נבחן בימים אלה ע"י התביעה ששוקלת את צעדיה לאור הפער הגדול בין הקנס המקסימלי שקבע המחוקק לקנס שניתן ע"י בית המשפט במסגרת גזר הדין ובפרט לאור העובדה שמדובר בעבריין שחוזר ומבצע את אותה עבירה וכן לאור תיקון חוק העונשין שנכנס לאחרונה לתוקפו לעניין קביעת מתחם ענישה והעונש הראוי והנמקתו".