ארבל
ארבל פלאש 90

בית המשפט העליון קבע היום (שני) כי הדיון בעתירה נגד תקצוב הישיבות והכוללים יתקיים רק בעוד כחודשיים - במהלך חודש נובמבר.

את ההחלטה העבירה השופטת עדנה ארבל. "בשל אילוצי בית המשפט", כתבה ארבל בהחלטתה, "מועד הדיון בעתירה ייקבע במהלך חודש נובמבר".

לפני כחודש הוגשה עתירה לבג"ץ באמצעות מספר ארגונים חילונים, שתכליתה עצירת העברת התקציבים לישיבות ולכוללים בעקבות פקיעת חוק טל. בעתירתם, דרשו הארגונים העותרים לעצור לחלוטין את תקציבי 54 אלף תלמידי הישיבות ואברכי הכוללים.

בעתירה כתבו הארגונים החילונים, כי המבחנים לקבלת תקציבי הישיבות התבססו על חוק טל שקבע כי מחזיקי פטור צבאי או לחילופין מקבלי דחיית שירות יתוקצבו. כעת, אמרו, עם פקיעת תוקף חוק טל, אין חוקיות לתקצוב הכוללים והישיבות.

"בית המשפט הנכבד מתבקש להוציא צו על תנאי המופנה אל המשיבים והמורה להם להתייצב וליתן טעם, אם רצונם בכך: מדוע לא יקבע בית משפט נכבד זה כי אין המשיבים רשאים לבצע העברות כספים כלשהן לרבות כספי תמיכות (למוסדות תורניים, בגין לימודי תלמידים)", נכתב בעתירה.

כאמור, מועד הדיון בעתירה ייקבע במהלך חודש נובמבר.