הפעילות האינטנסיבית של ממשלת קנדה בשנה האחרונה נגד מעשי ההונאה להשגת אזרחות קנדית הובילה לאיתור קרוב ל-11 אלף איש החשודים במסירת מידע כוזב בבקשות שהגישו לקבלת אזרחות או שברשותם מעמד של תושב קבע על בסיס מידע כוזב זה. כך מדווח העיתון "שלום טורונטו".

"אנו מיישמים את החוק ככתבו וכלשונות על אלה אשר השיגו אזרחות קנדית בדרכי מרמה", אמר שר האזרחות, ההגירה והרב תרבותיות ג'ייסון קני, “האזרחות הקנדית אינה עומדת לממכר. אנו נוקטים פעולות, שתכליתן לבטל את האזרחות ומעמד תושבות הקבע מאנשים, שאינם פועלים בהתאם לכללים, ואשר בחרו בדרך השקר כדי להפוך לאזרחים קנדים".

משרד ההגירה של קנדה כבר החל בתהליך שלילת האזרחות מ-3,100 אזרחים שקיבלו אזרחות בדרכי מרמה, ובמקביל הוא בודק קרוב ל-5,000 מקרים נוספים של בעלי תושבות קבע המצויים בתהליך לקראת קבלת אזרחות, והחשודים בהונאת הרשויות.

רובם של אלה מתגוררים מחוץ לגבולות קנדה, ושמותיהם הועברו לרשות לביקורת הגבולות לשם מעצר וחקירה אם ינסו להגיע למדינה בניסיון להשלים את תהליך קבלת האזרחות. נוסף על כך, משרד ההגירה סימן כחשודים מסיבות שונות כ-2,500 אנשים, ואלה יהיו נתונים לפיקוח ובדיקה הדוקה אם יגישו בעתיד בקשה לקבלת אזרחות.

תושבי קבע חייבים לשהות בתחומי קנדה במשך שלוש שנים מתוך ארבע השנים הקודמות להגשת הבקשה לאזרחות. על מנת לשמור על מעמד של תושבות קבע הם חייבים להיות נוכחים בקנדה במשך שנתיים מתוך חמש שנים, ובנושא זה קיימים חריגים מעטים בלבד.

בשנים האחרונות אותרה תופעה הולכת ומתרחבת של מהגרים, שנעזרו בשירותיהם של יועצי הגירה נוכלים, על מנת להציג חזות שווא של שהייה רציפה בקנדה בעוד הם ממשיכים להתגורר מחוץ לתחומי המדינה במרבית ימי השנה או באופן קבוע. באמצעות "הוכחת" השהייה הרציפה הם יכלו לבקש קבלת אזרחות לאחר סיום התקופה הקבוע בחוק. בחקירת המשטרה הפדרלית ורשות הביקורת על הגבולות התברר, כי חמישה בני משפחה נדרשו לשלם לעיתים מקדמה בסך של 25 אלף דולר על מנת להשיג את מצג השווא של נוכחות רציפה בקנדה.

עד כה שלל משרד ההגירה את מעמד תושבות הקבע של 600 איש שנבדקו במסגרת החקירות, וכן ביטוח קרוב ל-500 בקשות לקבלת אזרחות במקרים בהם המבקשים לא מילאו אחר הדרישות הקבועות בחוק בנוגע לשהייה רציפה במדינה. קרוב ל-1,800 אנשים נוספים חזרו בהם מהגשת הבקשות לקבלת אזרחות לאחר שמשרד ההגירה החל במדיניות החדשה לפני כשנה.

"אנו לא נשב בחיבוק ידיים ולא נאפשר לאנשים לשקר ולרמות כדי להפוך לאזרחים קנדים", אמר השק קני. “אני קורא לכל מי שיש בידיו מידע בנוגע להונאת רשויות ההגירה לדווח לקו המלשינון של המשרד. אין הגבלה של זמן על חקירה בנוגע לסוג כזה של הונאה".