בודפשט
בודפשט קובי פינקלר

בפעם ראשונה מאז השואה נחגג בסוף השבוע האחרון בבודפשט שבהונגריה מעמד סיום הש"ס הגדול במסגרת לימוד הדף היומי.

המעמד התקיים בבית המדרש ’קהל יראים‘ ברחוב קוזינצי שהיה מלא מפה לפה בלומדי הש“ס במחזור האחרון, משתתפי שיעורו הקבוע של המרא דאתרא הרב משה טוביה ווייסברגר, אב"ד ’קהל יראים‘ מדי יום ביומו.

לאחר התפילה פנו המשתתפים לאולם שעל ידי ביהמ"ד. בכניסה לאולם קיבל כל אחד חוברת סדר היום ותפילות מיוחדות מתורגמות לשפה ההונגרית.

מבט אל הקהל המגוון סיפק תמונה נדירה של אברכים ובעלי בתים, עמלי תורה, לצד אנשים שיצאו לעמול לפרנסתם אך קובעים עיתים לתורה, חרדים ודתיים, אשכנזים וספרדים, חסידים וליטאים, ואף מסורתיים, ששמעו על המעמד ההיסטורי ולא רצו להחמיץ את האירוע הגדול והחשוב.

את המעמד פתח והנחה הרב זאב פשקס, מזכיר הכללי של הקהילה ומנהל הרוחני של ביה‘‘ס ’מסורת אבות‘. את מסכת הנאומים פתח ראש הקהל החדש של הקהילה הרב מאיר דבלינגר שעמד על מעלת הסיום וההתחלה, ועל המהפך שדף היומי מחולל בחיי היום של הקהילה, בפרט מאז השנה האחרונה שלאחר מאמצים מרובים בממשל ההונגרי, הקהילה האורתודוקסית נפרדה באופן סופי ומוחלט מקהילת הנאולוגיים ובהוראתם של הרבנים המקומיים.