עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, ולשעבר יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט בכנסת, הביע הבוקר את הסתייגותו מהמלצת מבקר המדינה הטוען כי יש להחזיר סל מוצרי מזון לפיקוח מחירים.

"המבקר חורג מתחומי אחריותו המקובלת של המבקר, ומתייחס לתחום של עיצוב מדיניות כלכלית. זהו בוודאי לא תפקידו. הוצאת מחירים מפיקוח אין משמעותה הפקרת הצרכן, שכן הוצאת מחירים מפיקוח מקובלת במרבית ארצות העולם, ואף בארצות שעלות סל מוצרי המזון בהן נמוכה מישראל", אמר לין.

לדבריו, השאלה האם להכניס מוצרים לפיקוח או לא, הינה נושא קלאסי של מדיניות כלכלית, שאינו מצוי בתחומי אחריות המבקר. "על המבקר לטפל בנושאים כגון ביקורת על תפקוד הממשלה, בחינת יעילותה, חיסכון בהוצאות וטוהר המידות. פיקוח על מחירי מוצרים הוא אחד מיסודותיה המרכזיים של תפיסה כלכלית, הנעוצה בעקרונות של שוק חופשי. המבקר בהחלט יכול להצביע על כשל בעבודת הרשות המבצעת אך מכאן ועד להכתבת מדיניות כלכלית בסיסית רב מאוד המרחק. נראה כי המבקר עשה קפיצה נחשונית מתחומי אחריותו לתחום אחריותה של הממשלה".

עוד הוסיף, כי "יש הרבה בעיות הקשורות במדיניות פיקוח על מחירים במדינת ישראל ובהקשר זה ניתן להזכיר את המחסור במוצרים שנוצר בעבר כתוצאה מפיקוח מחירים דרסטי. המדיניות הנכונה היא להבטיח קיומה של תחרות, להשפיע על מבנה שוק היוצר תחרות, ולפתח אחריות ומודעות צרכנית. הבטחת התחרות היא בתחום אחריותה של הממשלה והיא הפיתרון ההולם. מה שעושה כעת מבקר המדינה זה לקבוע העדפה בין אלטרנטיבות של מדיניות כלכלית, דבר שהוא בוודאי לא בתחום אחריותו".