מדד המחירים לצרכן עלה באחוז

בחודש שעבר התייקרו הסיגריות ב-14.2%, הירקות והפירות ב-7.9%, התחבורה ב-1.8% והדיור ב-1.1%.

ניר הר זהב , כ"ז באלול תשע"ב

מדד המחירים לצרכן עלה באחוז-ערוץ 7
עגבניות בשוק
פלאש 90
על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מדד המחירים לצרכן עלה בחודש אוגוסט ב-1%.
 
עליות נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: הסיגריות (ב-14.2%), הירקות והפירות (ב-7.9%), התרבות והבידור (ב-2.0%), התחבורה (ב-1.8%), הדיור (ב-1.1%), המזון (ב-0.9%) והריהוט (ב-0.6%).
 
ירידות נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: ההלבשה וההנעלה (ב-6.0%) והתקשורת (ב-1.1%).

בלמ"ס מציינים כי המדד ללא דיור עלה ב-1.1 אחוזים והגיע לרמה של 104.5 נקודות. המדד ללא ירקות ופירות והמדד ללא אנרגיה עלו ב-0.9 אחוז כל אחד והגיעו לרמה של 106.2 ו-105.3 נקודות, בהתאמה.

מתחילת השנה עלו המדד הכללי ב-2.1 אחוזים, המדד ללא ירקות ופירות ב-1.9 אחוזים, המדד ללא אנרגיה ב-1.7 אחוזים והמדד ללא דיור ב-1.6 אחוזים.