שיפור נוסף במשק המים

הקצאות המים לחקלאות יגדלו ב-25 מיליון קוב וההקצאות לטבע יגדלו בעשרות אחוזים.

תגיות: רשות המים
בני משה , ו' בתשרי תשע"ג

מאגרי מים בצפון הארץ
מאגרי מים בצפון הארץ
פלאש 90

מועצת רשות המים אישרה הגדלה משמעותית מאוד של 25 מיליון קוב מים לחקלאות, וההקצאות לחקלאות בשנת 2013 יגדלו מ- 455 מיליון קוב ל- 480 מיליון קוב.

כמו כן אישרה מועצת רשות המים הגדלה משמעותית נוספת של עשרות אחוזים בהקצאות המים לטבע, כך שבסופו של דבר יוקצו לטבע כ- 25 מיליון קוב במהלך 2013.

ברשות המים מציינים כי ניהול יעיל של משק המים המבוסס על הגדלה משמעותית של כמויות המים המותפלים, המשך ההתייעלות החסכונית של הציבור הרחב, וההיקפים יוצאי הדופן של כמויות המים המטופלים-ממוחזרים-ומושבים לחקלאות, אפשרו למועצת רשות המים לקבל החלטות אלו, המצביעות על שיפור ועל יציאה הדרגתית של משק המים מהמצב המשברי בו היה נתון בעשור האחרון.

"המשך התנהלות יעילה וחסכונית של כולנו, בכל המגזרים, תאפשר את המשך שיקום משק המים אשר עדיין מצוי בחוסרים גדולים ובסביבת הקווים האדומים", נאמר בהודעת הרשות.

החלטת מועצת רשות המים טעונה שימוע ציבורי ולאחר קבלת הערות הציבור על ההחלטות והטמעתן במידת הצורך – יכנסו לתוקף.