פיקוד העורף הכין תוכנית לימודים נרחבת לכלל בת
פיקוד העורף הכין תוכנית לימודים נרחבת לכלל בתפלאש 90

הבחינה הפסיכומטרית הנדרשת לצורך קבלה ללימודים אקדמיים היתה תמיד אימתם של הסטודנטים לעתיד, אולם הבוקר נוסף לראשונה מכשול חדש, כתיבת חיבור.

במועד הבחינה הפסיכומטרית המתקיים הבוקר (ראשון) ברחבי הארץ יתבקשו הנבחנים הנרגשים לכתוב בנוסף לבחינה הרגילה גם חיבור באורך של כעשרים וחמש עד חמישים שורות.

לצורך המטלה החדשה יוקצו לנבחנים כשלושים דקות, במהלכן יצטרכו לתכנן את מבנה החיבור ולכתוב אותו בפועל, בהתאם לפרמטרים שנקבעו מראש.

במקביל להוספת החיבור יושמטו מהבחינה הפסיכומטרית הפרקים של "שיכול אותיות" (שורש פ.ט.ל) ו"מילים וביטויים", ואיתם ייעלמו מהנוף גם כרטיסיות המילים המזוהות כל כך עם הקורסים להכנה לבחינה.

במרכז הארצי לבחינות והערכה, הגורם האמון על כתיבת הבחינה ובדיקתה, מציינים כי כל חיבור ייבדק על-ידי שני מעריכים מנוסים ומשקלו יהווה 25 אחוז מהציון הסופי של פרק החשיבה המילולית.

במרכז מציינים, כי החיבור יבחן את יכולת הביטוי, ההפרדה בין עובדות לדעות ויכולת נימוק הגיונית, וזאת ללא קשר לעמדות אותן יביעו התלמידים לגופן. הכוונה היא לבחון את יכולת הביטוי של התלמידים אשר אמורה לסייע להם בתקופת הלימודים האקדמיים.