עובדי מעריב מפגינים
עובדי מעריב מפגיניםיוני קמפינסקי

שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, ורדה אלשיך, נענתה לבקשת קבוצת החברות המחזיקות ומפעילות את העיתון "מעריב" לתת להן "צו הקפאת הליכים" זמני.

השופטת אלשיך קבעה בהחלטתה, כי לאור הנתונים שהוצגו בפני בית המשפט "יש מקום ליתן צו הקפאת הליכים זמני שיאפשר את בדיקת מצב הקבוצה והיתכנות להבראתה".

עם זאת השופטת קבעה, תוך שהיא מותחת ביקורת על בעלי השליטה בעיתון, כי "על הנאמנים שימונו להפעיל שיקול דעת עצמאי ובאורח ברור וחד משמעי הם אינם מחוייבים (שתי ההדגשות במקור - ש.פ) למתווה המכר ודאי שלא לזהות הרוכש נשוא הבקשה".

לדברי השופטת, "דבר זה מתאפשר בין היתר גם נוכח ההבהרה כי העיתון מסוגל להמשיך ולפעול לתקופת מה בתזרים חיובי, היה ותינתן הקפאת הליכים".

השופטת אף הדגישה, כי "צו הקפאת ההליכים כולל איסור מוחלט, חד משמעי, ואינו משתמע לשתי פנים על ביצוע כל סעד עצמי שהוא בידי הבנקים או מן הנושים האחרים. איסור זה כולל ביצוע פעולות קיזוז, עכבון וכל צעד דומה אחר ואין נפקא מינא כיצד הוא נקרא באורח רשמי ואיזה כותרת יוכתר".

השופטת אף קבעה כי הנאמנים בהליך יהיו עו"ד ירון ארבל ועו"ד שלמה נס ולא עו"ד דוד פורר אשר הוצע על ידי 'מעריב', זאת לנוכח קשריו של פורר עם קבוצת IDB.