זבולון אורלב
זבולון אורלב צילום: פלאש 90

במכתב חריף ליו"ר ועדת המפקד של 'הבית היהודי', הרב דניאל טרופר, מבקרת השופטת בדימוס שרה פריש, הממונה על תקינות הבחירות במפלגה את התנהלותה של ועדת המפקד במהלך הישיבה בה נדונה בקשתו של חבר הכנסת זבולון אורלב לאיחוד התאריכים לבחירת יו"ר המפלגה ורשימת המועמדים לה.

השופטת פריש כותבת בראשית מכתבה שהקביעה שהבחירות תיערכנה בשני סבבים, לכוהנת היו"ר ולבחירת מועמדי הרשימה, היא בסיס לכל תהליך הבחירה ומדובר בקביעה מהותית. משום כך כל שינוי שביקש לבצע אורלב בשיטה זו ללא הסכמת המתמודדים האחרים, בנט והשר הרשקוביץ, אינו מקובל עליה.

השופטת מציינת כי שינויים שהתקבלו התמקדו בשינויים טכניים בלבד ועל כן אושרו בהיותם כאלה שאינם פוגעים בזכויות מהותיות. מה שאין כן כשמדובר בסוגיית איחוד תאריכי הבחירה. השופטת פריש מציינת כי התנייתו של אורלב ולפיה יסכים לדחות את מועדי הבחירות בשבוע רק אם הם יתקיימו במועד אחד "יש בה כדי לשנות את שיטת הבחירות דבר שעמד בניגוד לתקנון ואינו על דעת שני המועמדים האחרים".

עם זאת היא מציינת כי מאחר והוחלט שלא לשנות את מועד הבחירות ולהותיר אותם בזמן שנקבע להם מראש, לא היה עוד מקום לשמוע את טענותיו של אורלב בנושא, אך מכיוון שנקבע דיון ומפאת כבודם של המועמדים "לא נתבטלה הזמנתם והם נשאו דבריהם בפני חברי ועדת המפקד".

השופטת מספרת במכתבה כי אורלב ובא כוחו, עו"ד בומבך, העלו השגות סביב היכולת להתמודד עם המטלות הנדרשות בלוח זמנים קצר, ומשום כך, טענו שהם עדיין מבקשים לאחד את מועדי הבחירות לתאריך אחד, מהלך ששני המתמודדים האחרים התנגדו לו נחרצות "בטענה כי יש בשוני מהותי שכזה לפגוע בזכות מהותית שלהם, כיוון שנערכו לתאריך הבחירות מתוך הנחת עבודה ולפיה מתקיימים שני סיבובים".

השופטת פריש הודיעה על התנגדותה לאיחוד התאריכים מתוקף מעמדה כמפקחת על הבחירות במפלגה, אך במכתבה היא מתארת התנהלות בעייתית שהחלה ברגע שעזבה את החדר: "לתדהמתי, נודע לי שעם צאתי מחדר הישיבות על מנת לאפשר לחברי הוועדה לדון בעניינים אחרים הנוגעים להתנהלות הארגונית, החליטו חברי הוועדה לדון מחדש בשאלה הנוגעת לאיחוד שני סבבי הבחירות וקיבלו החלטה ברוב דעות לאחד את שני הסבבים", כותבת השופטת ומוסיפה: "משנודע לי הדבר הודעתי לך כי החלטה זו אינה מקובלת עלי בהיותה נוגדת את התקנון, את עקרונות הניהול התקין של המפקד, ויש בה כדי לשנות את 'כללי המשחק' ולפגוע בזכויות מהותיות של מתמודדים המתנגדים לשינוי האמור".

לקראת סוף מכתבה מספרת השופטת כי שמעה מהרב טרופר על החלטה להקפיא את ההחלטה עד לדיון נוסף, אך גם החלטה זו אינה מקובלת עליה: "כדי למנוע דיונים מיותרים בוועדה ולמען הסר ספק וכדי להעמיד דברים על נכונם ותיקונם, אני מודיעה בזאת כי החלטת הוועדה לאיחוד שני סבבי הבחירות הינה בלתי חוקית ובלתי תקינה בעליל, בהיותה נוגדת את התקנון, כללי הניהול התקין ופוגעת פגיעה בלתי הפיכה בזכויות מהותיות".

השופטת מכריעה כי על המפלגה להמשיך בהיערכות לשני מועדי בחירות נפרדים.

עו״ד אילן בומבך, יועצו המשפטי של ח״כ זבולון אורלב אומר בתגובה לדבריה של השופטת בדימוס שרה פריש: "לועדת המפקד הזכות לקבוע את ההחלטה על מועדי הבחירות והיא אכן עשתה זאת בהצבעה חשאית של כלל חבריה. משנתקבלה החלטה שלא נראית לשופטת היא פוסלת אותה. הועדה היא הגוף הסוברני היחיד להחליט החלטות בקשר לבחירות ואין לשופטת פריש סמכות תקנונית וחוקית להתערב בהחלטות מסוג זה. חשוב עוד לציין כי כל השינויים אירעו רק בעקבות הפיגור במועדים של פרסום ספר הבוחרים על ידי הוועדה ואלפי מתפקדים שנקלטו עם שגיאות או שלא הוכנסו לספר כלל".

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו