נתניהו ופרס דנו בהקדמת הבחירות לע"מ

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, נפגש אחר הצהריים (רביעי) עם נשיא המדינה, שמעון פרס, ודן עמו בהקדמת הבחירות.

בפתח הפגישה אמר ראש הממשלה לנשיא: "אדוני הנשיא, כפי שעשינו בארבע השנים האחרונות, חשוב כי גם בתקופת הבחירות נמשיך בהתייעצויות ביננו. יש הרבה נושאים שעומדים על הפרק. גם במהלך מערכת הבחירות הקצרה שצפויה לנו השיקול המרכזי שצפוי להנחות אותי הוא חיזוק ביטחונם של אזרחי ישראל וחיזוק כלכלת ישראל".

הנשיא פרס השיב לנתניהו "אני יודע שמערכת הבחירות תהיה קצרה, אך הנושאים העומדים על סדר היום הם כבדים ונוגעים לעניינים ביטחוניים, חברתיים וכלכליים. לא חסרים לנו אויבים אך גם לא חסרות אפשרויות והזדמנויות".

"בארבע השנים הבאות תעמודנה בפני ישראל הכרעות גדולות ורציניות", אמר פרס, "זוהי אינה הפעם הראשונה בהיסטוריה של המדינה בה מונחות לפנינו בעיות כה כבדות, אך גם הפעם אני מאמין כי נתמודד איתן היטב כפי שעשינו בעבר".

בסיום דבריו התייחס הנשיא לבחירות הקרובות, "אני מייחל לכך שתקופת הבחירות תהווה שיעור בדמוקרטיה ותתקיים באווירה תרבותית, נטולת השמצות, מלווה בנקיטת לשון עדינה יותר, תוך כבוד הדדי בין המפלגות".

"אני  בהחלט מתכוון לקרוא לכך גם בדבריי בפתיחת מושב הכנסת בשבוע הבא", ציין פרס והוסיף כי "בחירות בדמוקרטיה הן סמינר לאומי שבו מציבים את סדר היום לשנים הבאות".