הולכים קדימה אבל לא ביחד. מופז ולבני
הולכים קדימה אבל לא ביחד. מופז ולבני פלאש 90

רואה החשבון לשעבר של 'קדימה' משגר מכתב לחברי המפלגה ובו הוא מבהיר כי במידה והמפלגה תתפוגג ותיעלם בבחירות הקרובות הרי שתביעתו נגד המפלגה תחול על כל אחד ואחד מהם.

נזכיר כי רואה החשבון יצחק חדד הגיש זה מכבר תביעה נגד המפלגה וראשיה בשל הדחתו מתפקידו. רואה החשבון חדד תקף באופן ישיר את יו"ר המפלגה לשעבר ציפי לבני והמנכ"ל משה שחורי כמי שניסו להציב אותו כאחראי לליקויי ההתנהלות שגילה וחשף מבקר המדינה במפלגה.

במכתבו המופנה כאמור לעבר כל אחד ואחד מחברי המפלגה ובכיריה, מכתב המובא במלואו באתר תומכי 'קדימה' 'יאללה קדימה', הוא כותב תזכורת לתוכן תביעתו כלפי המפלגה.

"כידוע לכם", כותב חדד "הגשתי תביעה לבית הדין לעבודה כנגד מפלגת קדימה. התביעה מתבססת על הפרה בוטה ברגל גסה של הסכם העסקה שלי, אשר אושר ע"י סיעת קדימה בכנסת ה-17 פה אחד, ועל העוולות והנזקים העצומים שנגרמו לי שלא כדין ע"י המפלגה ונושאי משרה בה. היקף התביעה, לרבות החזר הוצאות משפטיות (כאמור בהסכם העסקתי), עשוי להגיע לכ- 5 מיליוני שקלים ויותר. התביעה כוללת רכיבים אשר לא יכול להיות כל ספק כי הנני זכאי להם, ובכלל זאת כנובע מפורשות מההסכם העסקתי שכאמור אושר פה אחד".

בהמשך המכתב הוא מספר כי להפתעתו גילה "כי הסיעה בחרה להתעלם מתביעתי, ולא לבצע כל הפרשה להבטחת תביעתי, וכמובן גם לא להקים ייעודה כספית להבטחתה".

חדד מבהיר כי בהתאם לחוות דעת משפטית שקיבל הרי שאישור תקציב המפלגה מחייב כל חבר סיעה ומתוקף כך מוטלת עליו אחריות אישית לנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מאישורו זה.

ומה יקרה אם תחזית הסקרים תתברר כנכונה ו'קדימה' תצנח למספר בודד של מנדטים? ומה יקרה אם המפלגה תתפרק ומעט אנשיה יעברו למפלגה חלופית, זו של רמון או אחרת? חדד נערך גם לאפשרות הזו. במכתבו הוא מבהיר כי "הימנעות מהכללת תביעתי במסמכיה הכספיים של המפלגה, כמו גם העדר שמירת יעודה כספית בפועל, למקרה (אשר בימים אלו נראה קרוב מתמיד) שהמפלגה לא תזכה אלא במספר מנדטים מועט ביותר, ולפיכך לא יהיו לה מקורות לכיסוי התביעה, כאשר זו תאושר בבית המשפט, מטילים על כל אחד ואחת מכם, אשר למצער לא מנעו הכללת פרטים מטעים במסמכים אלה, אחריות אישית לכיסוי החוב שייפסק לטובתי, וזאת בין השאר לאור אחריותכם האישית לנכונות תקציב המפלגה המובא לאישורכם כמו גם לנכונות הכתוב בדו"חותיה הכספיים".

לקראת סופו של המכתב ממליץ חדד לחברי 'קדימה' שלא להתעלם מדרישתו פן יהיה מאוחר מדי עבורם. "כל מטרתי להבטיח את זכויותיי וזכויות בני משפחתי ולקבל פיצוי על הנזק העצום שנגרם לי, בלא שעשיתי דבר וחצי דבר מעלילת השווא אותה טפלו עלי אינטרסנטים שביקשו להרחיק ביקורת מהם עצמם. דווקא בימים של "החלפת שלטון במפלגה" וערב בחירות קבלו עצה, נהגו אחרת, אל תעצמו עיניים, אל תתעלמו!!! אני שב ומדגיש מלאתי את תפקידי על הצד הטוב ביותר, ומעולם לא מעלתי בתפקידי. לא בכדי אני מחזיק בידי עשרות מכתבי הערכה מרבים מכם".

עוד הוא מוסיף במכתבו וכותב כי "כמי שייסד את המפלגה לבקשתו של אריאל שרון, נמצאתי נרמס ונהרס בלא כל זכות הגנה ראויה ומקובלת והכול ממניעים זרים, ובניסיון לטשטש פעולות אסורות, אשר ביצעו בעלי תפקידים במפלגה אשר מצאו בי שעיר לעזאזל. אני נחוש להילחם על שמי הטוב! צדקתי תצא לאור, בזה אני בטוח!!!".