חוק חדש יסדיר פעולת חברות דירוג האשראי

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה היום את טיוטת החוק להסדרת פעילות החברות הפועלות בתחום דירוג סיכוני אשראי.

נתנאל כ"ץ , כ"ח בתשרי תשע"ג

חוק חדש יסדיר פעולת חברות דירוג האשראי-ערוץ 7
התקציב אושר. האוזר
פלאש 90

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה היום את טיוטת החוק שגיבשה רשות ניירות ערך בשיתוף עם משרד האוצר ומשרד המשפטים שעניינה הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי בישראל.

מרבית חברות הדירוג עוסקות בעיקר במתן חוות דעת המעריכות את יכולת העמידה של בעל חוב בהתחייבויותיו. חברות הדירוג מהוות גורם דומיננטי בהשפעתו על פעילות שוקי ההון בעולם. הדירוגים מעוררים עניין רב בקרב משקיעים ומנפיקים כאחד, ומהווים מרכיב קריטי במהלכי גיוס חוב של תאגידים. באמצעות סולמות דירוג, חברות הדירוג מביעות עמדתן לגבי הסתברות החזר החוב של ישויות שונות ויוצרות בכך כלי תומך השקעה.

דירוג הניתן על-ידי חברות הדירוג משפיע גם על הריבית שהלווה נדרש לשלם, ובשל מגבלות רגולטוריות וכן מגבלות וולונטריות על נכסי הגופים המוסדיים, משפיע הדירוג גם על החלק שמהווה החוב המונפק מתיק ההשקעות של המשקיעים המוסדיים.

משבר ה"סאב-פריים", ומשבר האשראי שבא בעקבותיו, הדגישו את הכשלים בפעילותן של חברות הדירוג שהתבטאו בעיקר במגבלות מתודולוגיית הדירוג, בבעיות של ניגודי עניינים ובהיעדר שקיפות בתהליך הדירוג. תרומתם של כשלים אלו לחלקן של חברות הדירוג במשבר התעצמה עוד יותר לנוכח הסתמכות היתר של המשקיעים על תוצרי תהליך הדירוג. התפקיד המרכזי ששיחקו חברות הדירוג במשברים אלה חידד עוד יותר את הצורך בהסדרת תחום חשוב זה.

הצעת החוק מבקשת להגדיר מהו דירוג ומהי חברת דירוג תוך קביעת אמות מידה מינימאליות לפעילותה של חברת דירוג ולביצוע הדירוג. במסגרת החוק מוצע לקבוע הוראות שונות הנוגעות להבטחת עצמאותן של חברות הדירוג ולהתמודדות עם ניגודי העניינים בפעילותן. כן תוגבר השקיפות לציבור וייקבעו סמכויות פיקוח ואכיפה על פעילותן של חברות הדירוג, לרבות סנקציות אזרחיות ומנהליות בגין הפרת ההוראות שייקבעו. כמו כן, נקבע עיקרון לפיו רשות ניירות ערך לא תתערב בתוכן הדירוג ובמתודולוגיות שלו, אך חברת הדירוג תידרש לחשוף את המתודולוגיות והמידע העומדים בבסיס הדירוג על מנת שניתן יהיה להעריך את אמינותן ואיכותן.

בשל אופייה הבין לאומי של פעילות חברות הדירוג, הצעת החוק עוצבה בשים לב להסדרים הקיימים והמתהווים בחו"ל.

שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, אמר כי "מדובר בחוק חשוב אשר לראשונה בתולדות המדינה מסדיר את פעילותן ואחריותן של חברות הדירוג בארץ. החוק יביא להשוואת תנאי הרגולציה הקיימת בארץ לעניינן של חברות הדירוג לזו הקיימת במדינות המערב. אישור החוק אף עשוי להרחיב את פעילותן של חברות הדירוג הבינ"ל בישראל ".

יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, אמר כי "החוק יסייע בהגנה על ציבור המשקיעים המסתמך על הדירוג ויבטיח כי תהליך הדירוג והדירוג עצמו יהיו אמינים, איכותיים ובלתי תלויים. אני מבקש להודות למשנה ליועמ"ש, אבי ליכט, ליועצו הכלכלי של שר האוצר, נמרוד ספיר ומנהלת מחלקת החקיקה ברשות ני"ע דניאל רימון על הובלת המהלך במרץ ובמקצועיות רבה".